Edunvalvontavaltuutus vai edunvalvoja?

Entä hoitotahto? Miten ja kenen haluaisin asioitani hoidettavan, jos en itse siihen enää kykene? Onko läheisilläni mahdollisuutta ja halua ottaa vastuuta asioista ja jos ei ole, mitä sitten pitäisi tehdä? Löydät lisätietoa vasemmalla olevista valikoista.

Omat toiveet ja tahto esiin

Edunvalvontavaltuutettu vai edunvalvoja? Kumpi on sopivampi tai omaan tilanteeseen parempi? Mistä lähteä liikkeelle ja mistä saisin lisätietoa?

Samaan aikaan mielessä saattaa pyöriä ajatuksia vakavasta sairastumisesta tai toimintakyvyn hiipumisesta. Miten silloin asiat järjestetään ja miten toivoisin niiden sujuvan? Kenelle voisin näistä asioista puhua ja kuinka varmistan, että toiveeni tulevat kuulluksi?

Näiden kysymysten äärellä meistä jokainen on varmasti vähintäänkin käväissyt. Toiveet kannattaa kertoa ja niistä keskustella läheisten kanssa. On hyvä myös kirjata toiveensa ja niin sanotusti virallistaa toiveet tekemällä tarvittavat asiakirjat. Näin voimme varmistaa toiveemme toteutumisen.

Digi- ja väestöviraston edunvalvontaoppaaseen on koottu edunvalvontaan liittyviä ohjeita sekä myös vaihtoehtoja edunvalvontavaltuutukselle

Edunvalvonta tai edunvalvontavaltuutus - Suomi.fi

Lähde ja lisätietoa:

www.muistiasiantuntijat.fi, www.thl.fi, www.valvira.fi

Suomen muistiasiantuntijat ovat laatineet ansiokkaassa edunvalvonnan kehittämisprojektissaan oppaan Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin. Opas on erinomainen apuväline mietittäessä oman tulevaisuuden turvaamista ja oman tahdon toteutumista. Opas on tuotettu myös ruotsiksi.

Nikumaa H., Koponen E (toim.) Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin. Suomen muistiasiantuntijat ry:n julkaisut 1/2016. Helsinki: Lönnberg Painot Oy, 2016