Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2023

Vuosi 2023 tuo muutoksia mm. työttömyysturvaan ja Kela-korvauksiin. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan vuoden alussa 4,2 %.Myös eläkkeensaajan asumistukea saavilla lämmityskustannuksia hyväksytään asumismenoksi aikaisempaa enemmän. Muutos johtuu voimakkaasti kohonneesta energian hinnasta. Alla poimintoja muutoksista eläkkeensaajien näkökulmasta.

Lähde: Kela

Korotuksia eläkkeisiin

Vuonna 2023 täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 732,67 e/kk ja parisuhteessa elävälle 654,13 e/kk (aiemmin 703,45 e/kk ja 628,03 e/kk).

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 922,42 e/kk (aiemmin 885,63 e/kk).

Myös muihin eläkkeisiin tulee 4,2 %:n indeksikorotus. Vuonna 2023 lesken alkueläke on 362,04 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 113,40 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 66,61 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 24,48 e/kk.

Rintamalisän määrä on 138,16 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 284,27 e/kk ja parisuhteessa elävälle 248,93 e/kk.

Jatkossa työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen saaja voi ansaita aikaisempaa enemmän ilman, että työkyvyttömyyseläke täytyy jättää lepäämään. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2023 ansaita 922,42 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavat asumismenot nousevat selvästi

Myös eläkkeensaajan asumistukea saavilla lämmityskustannuksia hyväksytään asumismenoksi aikaisempaa enemmän. Muutos johtuu voimakkaasti kohonneesta energian hinnasta. Vuonna 2023 lämmityskustannuksia hyväksytään 2,07–2,35 e/kk neliömetriä kohden (aiemmin 1,32–1,60 e/kk/m2).

Eläkkeensaajan asumistuessa asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset nousevat 32,40 euroon kuukaudessa henkilöä kohden (aiemmin 30,05 e/hlö). Omakotitalon kuukausittaisia kunnossapitokustannuksia hyväksytään 47,84 e (aiemmin 44,37 e).

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 7,8 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärät kuntaryhmittäin vuona 2023 ovat
• I kuntaryhmässä 9 287 e/v
• II kuntaryhmässä 8 541 e/v
• III kuntaryhmässä 7 493 e/v.

Kela ottaa korotukset huomioon, kun se käsittelee uusia hakemuksia tai tarkistaa jo myönnettyjä eläkkeensaajan asumistukia 1.1.2023 alkaen.
Lue lisää tiedotteesta

Väliaikainen sähkötuki auttaa pienituloisia suurissa sähkömenoissa

Koska sähkön hinta on noussut huomattavasti, sähkömenoihin on vuonna 2023 mahdollista saada apua. Ensisijainen tapa saada helpotusta menoihin on hakea sähkövähennystä Verohallinnosta. Sähkövähennykseen on oikeus, kun kotitalouden sähköenergiamenot ovat yli 2 000 euroa tammi–huhtikuun aikana ja veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen. Jos veroja ei kerry pienien tulojen vuoksi riittävästi, Kelasta voi hakea väliaikaista sähkötukea. Sähkötuen omavastuu on 400 e/kk.
Lue lisää sähkötuesta

Toimeentulotukea koskeva laki uudistuu – tuen perusosaan tulee myös korotus

Toimeentulotukea koskevaan lakiin tulee muutoksia 1.1.2023. Tarkoituksena on kehittää Kelan ja tulevien hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimeentulotukiasioissa. Lainmuutoksella halutaan parantaa myös erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien asiakkaiden asemaa toimeentulotuen hakijoina. Lue lisää toimeentulotuen muutoksesta.

Lainmuutos ei puutu perustoimeentulotuen määrään. Tukea korotetaan kuitenkin vuoden alussa kansaneläkeindeksin mukaisesti 4,2 %:lla. Tämä tarkoittaa, että yksinasuvan perusosa nousee 22,14 eurolla 555,11 euroon kuukaudessa.

Lääkekatto pysyy ennallaan

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (lääkekatto) jäädytetään eli siihen ei tehdä kansaneläkeindeksin mukaista tarkistusta. Lääkekatto on siis vuonna 2023 saman suuruinen kuin kuluvana vuonna eli 592,16 euroa. Lääkekaton jäädytyksestä hyötyvät asiakkaat, joiden lääkekustannukset ovat suureet.

Osa tukien koronamuutoksista jatkuu vuonna 2023

Kela jatkaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvien matkakustannusten korvaamista 30.6.2023 asti. Myös koronatestiin tehdystä matkasta saa korvauksen. Matkat korvataan samalla tavalla kuin muut terveydenhuollon palveluihin tehdyt matkat.

Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä PCR-testistä on jatkossakin 100 euroa ja antigeenitestistä 36 euroa. Korvausta voi saada 30.6.2023 asti. Muita koronatartunnan toteamiseksi tehtäviä tutkimuksia Kela ei korvaa enää 1.1.2023 alkaen.

Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaistuet suurenevat indeksitarkistusten takia 1.1.2023 alkaen:

Alle 16-vuotiaan vammaistuki
• perusvammaistuki 102,85 e/kk (aiemmin 98,75 e/kk)
• korotettu vammaistuki 240 e/kk (aiemmin 230,43 e/kk)
• ylin vammaistuki 465,38 e/kk (aiemmin 446,81 e/kk)

16 vuotta täyttäneen vammaistuki
• perusvammaistuki 102,85 e/kk (aiemmin 98,75 e/kk)
• korotettu vammaistuki 240 e/kk (aiemmin 230,43 e/kk)
• ylin vammaistuki 465,38 e/kk (aiemmin 446,81 e/kk)

Eläkettä saavan hoitotuki
• perushoitotuki 78,72 e/kk (aiemmin 75,58 e/kk)
• korotettu hoitotuki 171,49 e/kk (aiemmin 164,65 e/kk)
• ylin hoitotuki 362,62 e/kk (aiemmin 348,16 e/kk)
• veteraanilisä 118,81 e/kk (aiemmin 114,07 e/kk)

Lisätietoa etuuksiin liittyvistä euromääristä ja tulorajoista saat klikkaamalla tästä.

Haluessasi voit tutustua Kelan 27.12.2022 julkaisemaan tiedotteeseen kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.