Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2022

Vuosi 2022 tuo muutoksia leskeneläkkeeseen, sairauspäivärahaan ja opintotuen tulorajoihin. Myös Kela-taksien tilausnumerot muuttuvat. Uusi työnhakumalli otetaan käyttöön 1.5.2022, ja perhevapaauudistus astuu voimaan 1.8.2022. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan vuoden alussa 2,1 %. Ohessa poimintoja tuleviin muutoksiin eläkkeensaajien näkökulmasta.

Lähde: Kela

Korotuksia eläkkeisiin

Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 679,50 e/kk ja parisuhteessa elävälle 606,65 e/kk (665,29 e/kk ja 593,97 e/kk vuonna 2021).

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 855,48 e/kk (837,59 e/kk vuonna 2021).

Lesken alkueläke on 335,76 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 105,17 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 61,78 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 22,71 e/kk.

Rintamalisän määrä on 128,13 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 263,64 e/kk ja parisuhteessa elävälle 230,86 e/kk.

Myös työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen lepäämäänjättämisen ansaintaraja nousee. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2022 ansaita 855,48 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 2,1 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärä on

 • I kuntaryhmässä 8 613 e/v
 • II kuntaryhmässä 7 921 e/v
 • III kuntaryhmässä 6 949 e/v.

Kuukausittaisina asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset nousevat 30,05 euroon henkilöä kohden (29,81 e/hlö/kk vuonna 2021). Huomioon otettavat lämmityskustannukset pysyvät ennallaan. Omakotitalon kuukausittaisista kunnossapitokustannuksista huomioon otettava määrä suurenee 44,37 euroon (43,44 e/kk vuonna 2021). Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa.

Toimeentulotuen perusosa suurenee

Toimeentulotuen perusosa suurenee hieman ensi vuonna. Vuonna 2021 perusosan määrä yksin asuvalla henkilöllä on ollut 504,06 e/kk. Vuoden 2022 alusta alkaen se on 514,82 e/kk.

Lääkekattoon pieni korotus

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. Vuosiomavastuu on 592,16 e/kalenterivuosi (579,78 euroa vuonna 2021). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Lääkkeiden peruskorvaus (40 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta), alempi erityiskorvaus (65 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) ja ylempi erityskorvaus (100 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) säilyvät ennallaan. Myös alkuomavastuu (50 e), jonka asiakas maksaa kokonaan itse, säilyy ennallaan.

Kela-taksin tilausnumerot muuttuvat

1.1.2022 alkaen jokaisessa maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa, joilta Kelan korvaamat taksimatkat tilataan. Asiakas voi itse valita, kummalta hän tilaa matkansa. Uudet tilausnumerot tulevat käyttöön 20.12.2021. Siitä lähtien niistä voi tilata matkoja, jotka tehdään 1.1.2022 alkaen. Tämän vuoden aikana tehtävät matkat tilataan vielä nykyisistä numeroista.

Jotta Kela voi korvata taksimatkan, asiakaan pitää tilata matka jommaltakummalta oman maakuntansa palveluntuottajalta. Tällöin hän maksaa matkastaan vain omavastuuosuuden, joka on enintään 25 euroa yhteen suuntaan tehdyltä matkalta.

Lue lisää tiedotteesta

Kela jatkaa koronarokotusmatkojen korvaamista

Kela jatkaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvien matkakustannusten korvaamista 30.6.2022 asti. Myös koronatestiin tehdystä matkasta saa korvauksen. Matkat korvataan samalla tavalla kuin muut terveydenhuollon palveluihin tehdyt matkat.

Lue lisää tiedotteesta

Kela-korvaus yksityisestä koronatestistä on jatkossakin 100 euroa

Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä koronavirustestistä (PCR-testi) on jatkossakin 100 euroa. Korotettua korvausta maksetaan 30.6.2022 asti.

Lue lisää tiedotteesta

Lesken- ja lapseneläkkeet uudistuvat 1.1. alkaen

Kela maksaa leskeneläkettä alle 65-vuotiaille leskille. Vuodesta 2022 alkaen myös avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hän on asunut edesmenneen avopuolisonsa kanssa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen, alaikäinen lapsi. Ennen uudistusta avopuolisot eivät olleet oikeutettuja leskeneläkkeeseen. Uudistus koskee tilanteita, joissa avopuoliso jää leskeksi vuonna 2022 tai sen jälkeen.

Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi nuorilla leskillä, joiden puoliso kuolee vuonna 2022 tai myöhemmin. Vuonna 1975 tai myöhemmin syntyneille leskille maksetaan leskeneläkettä 10 vuoden ajan tai kunnes yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Ennen uudistusta leski saattoi saada Kelasta leskeneläkettä, kunnes täytti 65 vuotta.

Leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi ei koske leskiä, jotka jo saavat leskeneläkettä tai joiden puoliso on kuollut ennen lain voimaantuloa.

Jatkossa työeläkelaitokset maksavat lapseneläkettä 20 ikävuoteen saakka. Tämä koskee myös lapsia, joille on aiemmin myönnetty lapseneläke ja jotka ovat alaikäisiä 31.12.2021

Lue lisää tiedotteesta

Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaistuet suurenevat indeksitarkistusten takia 1.1.2021 alkaen:

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

 • perusvammaistuki 95,39 e/kk
 • korotettu vammaistuki 222,58 e/kk
 • ylin vammaistuki 431,60 e/kk

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

 • perusvammaistuki 95,39 e/kk
 • korotettu vammaistuki 222,58 e/kk
 • ylin vammaistuki 431,60 e/kk

Eläkettä saavan hoitotuki

 • perushoitotuki 73,00 e/kk
 • korotettu hoitotuki 159,04 e/kk
 • ylin hoitotuki 336,30 e/kk
 • veteraanilisä 110,19 e/kk

Lisätietoa etuuksiin liittyvistä euromääristä ja tulorajoista saat klikkaamalla tästä.

Haluessasi voit tutustua Kelan 27.12.2021 julkaisemaan tiedotteeseen kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.