Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2024

Vuosi 2024 tuo tavallista enemmän muutoksia Kelan maksamiin etuuksiin. Kelan maksamiin eläkkeisiin, vammaistukiin, toimeentulotukeen ja sotilasavustukseen tulee vuoden alussa 5,9 % korotus. Muihin etuuksiin, esimerkiksi eläkkeensaajan asumistukeen ei tule korotuksia. Alla poimintoja muutoksista eläkkeensaajien näkökulmasta.

Lähde: Kela

Korotuksia eläkkeisiin

Vuonna 2024 täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 775,70 e/kk ja parisuhteessa elävälle 692,54 e/kk (aiemmin 732,67 e/kk ja 654,13 e/kk).

Takuueläkkeen täysi määrä on ensi vuonna 976,59 e/kk (aiemmin 922,42 e/kk).

Myös muihin eläkkeisiin tulee 5,9 %:n indeksikorotus. Vuonna 2024 lesken alkueläke on 383,30 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 120,06 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 70,53 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 25,92 e/kk.

Jatkossa työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen saaja voi ansaita aikaisempaa enemmän ilman, että työkyvyttömyyseläke täytyy jättää lepäämään. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2024 ansaita 976,59 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Rintamalisän määrä 1.1.2024 alkaen on 146,28 e/kk, ja ylimääräisen rintamalisän täysi määrä on yksin asuvalle 300,97 e/kk ja parisuhteessa elävälle 263,55 e/kk.

Rintamalisän sekä ulkomaille maksettavan rintamalisän määrät suurenevat eduskuntaryhmien tekemän ehdotuksen mukaisesti 200,01 euroon kuukaudessa. Korotukset tulevat voimaan 1.5.2024 alkaen.

Eläkkeensaajan asumistuessa ei korotusta

Eläkkeensaajan asumistuen kansaneläkeindeksiin sidotut määräytymisperusteet pysyvät samoina kuin vuonna 2023. Myöskään lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksia ja asumismenojen enimmäismääriä ei tarkisteta vuonna 2024, vaikka niistä säädetään normaalisti vuosittain asetuksella.

Omistusasunnon asumismenoihin voi edelleen saada eläkkeensaajan asumistukea, jos edellytykset muuten täyttyvät. Myöskään eläkkeensaajan asumistuen korvausprosentti (85 %) tai lisäomavastuuprosentti (41,3 %) eivät muutu.

Asumismenojen enimmäismäärät kuntaryhmittäin vuona 2024 ovat
• I kuntaryhmässä 9 287 e/v
• II kuntaryhmässä 8 541 e/v
• III kuntaryhmässä 7 493 e/v.

Toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin tulee muutos ja tuen perusosaan tehdään indeksikorotus

Toimeentulotuessa hyväksyttäville asumismenoille on asetettu kuntakohtaiset enimmäismäärät. Kela voi hyväksyä enimmäismäärää suuremmat menot, jos asiakkaalla on siihen erityinen peruste. 1.4.2024 tulee voimaan lainmuutos, joka tiukentaa sitä, mitkä luetaan erityisiksi perusteiksi.

Perustoimeentulotukea korotetaan 1.1.2024 kansaneläkeindeksin mukaisesti 5,9 %:lla. Tämä tarkoittaa, että yksinasuvan perusosa nousee 32,60 eurolla 587,71 euroon kuukaudessa. Lasten perusosiin vuoden 2023 ajaksi tehty määräaikainen 10 %:n korotus päättyy kuitenkin 31.12.2023. Näin ollen lasten perusosat pienenevät vuonna 2024 indeksikorotuksesta huolimatta.

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu suurenee

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on ollut 592,16 euroa vuosina 2022 ja 2023. Se suurenee 626,94 euroon vuonna 2024.

Vuosiomavastuu on asiakkaan itse maksamien korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja, jonka ylittymisen jälkeen asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen. Tällöin jokaisesta korvattavasta valmisteesta täytyy maksaa vain 2,50 euron omavastuu ostoa kohden. Lisäkorvauksella pyritään siihen, että lääkekustannukset eivät nousisi kohtuuttoman suuriksi.

Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaistuet suurenevat indeksitarkistusten takia 1.1.2024 alkaen:

Alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki

  • perusvammaistuki 108,89 e/kk (aiemmin 102,85 e/kk)
  • korotettu vammaistuki 254,10 e/kk (aiemmin 240 e/kk)
  • ylin vammaistuki 492,71 e/kk (aiemmin 465,38 e/kk)

Eläkettä saavan hoitotuki

  • perushoitotuki 83,34 e/kk (aiemmin 78,72 e/kk)
  • korotettu hoitotuki 181,56 e/kk (aiemmin 171,49 e/kk)
  • ylin hoitotuki 383,92 e/kk (aiemmin 362,62 e/kk)
  • veteraanilisä 125,79 e/kk (aiemmin 118,81 e/kk)

Lisätietoa etuuksiin liittyvistä euromääristä ja tulorajoista saat klikkaamalla tästä.

Haluessasi voit tutustua tiedotteeseen etuuksista kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.