Jäsenyys ja jäsenedut

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry tarjoaa sinulle harrastuksia ja tapahtumia sekä valvoo etujasi

Eläkkeensaajien Keskusliiton jäseneksi tullaan liittymällä johonkin liiton 287 paikallisyhdistyksestä, joita on eri puolilla Suomea. Voit liittyä jo eläkeikää lähestyessäsi tai työkyvyttömyyseläkeläisenä – meillä ei katsota syntymävuotta!

Ota yhteyttä kotipaikkakunnallasi toimivaan EKL:n yhdistykseen. Listan paikallisista EKL:n yhdistyksistä piireittäin löydät täältä. Lisätietoja voit kysyä myös liitosta.

Omassa EKL-yhdistyksessäsi voit tavata tuttuja ja saat uusia ystäviä. Saat myös ajankohtaista tietoa etuuksistasi ja voit osallistua monenlaiseen harrastustoimintaan: retkille, matkoille, tapahtumiin, erilaisille kursseille ja eri lajien kilpailuihin.

*) EKL:n jäsenmaksu on yhdistyskohtainen ja todella edullinen.

Eläkkeensaaja-lehti kotiin kannettuna

Jokainen jäsenmaksunsa suorittanut saa vuosittain maksutta Eläkkeensaaja-lehden kuusi numeroa, joista vuoden viimeinen on joulun tuhti lukupaketti.

Eläkkeensaaja-lehti pitää sinut ajan tasalla eläkkeensaajan eläke- ja veroasioista, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä liiton valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Lehdessä julkaistaan myös henkilöhaastatteluja, lehden kulloiseenkin teemaan keskittyviä juttuja sekä erilaisia asiantuntija-artikkeleita.

Lehti on myös EKL-piireille ja -yhdistyksille avoin oma foorumi harrastus- ja muun toiminnan kokemuksista ja elämyksistä kertomiseen.

Tutustu lehteen!