Kulttuuriteko-palkinto

EKL:n Kulttuuriteko-palkinto jaetaan tunnustuksena ikäihmisten kulttuuritoiminnassa ansioituneelle liiton piirille, jäsenyhdistykselle tai sen jäsenelle. Erityisessä tapauksessa palkinto voidaan jakaa myös muulle ikäihmisten kulttuuritoiminnassa ansioituneelle henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja se tullaan jatkossa jakamaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran Kulttuuriteko-palkinto jaetaan liiton kulttuuripäivien yhteydessä 5.-6.6.2024 Hämeenlinnassa.

Vuoden 2022 kulttuuritekopalkinto

Ulla Vihtilä on käynnistänyt oman EKL- yhdistyksensä lauluryhmä- ja kuorotoiminnan ja saanut harrastajat esiintymään ja osallistumaan ahkerasti. Ullan tekemä pitkäaikainen ja perusteellinen työ oman yhdistyksensä toiminnan monipuolistamiseksi on mahdollistanut kiinnostuneille uuden harrastuksen aloittamisen, lisännyt yhdistyksen näkyvyyttä niin omassa kunnassa kuin EKL:n ja laajemminkin työväenliikkeen kulttuuritoiminnassa. Näistä esimerkkinä lauluryhmien vanhainkotivierailut Heinolassa, ja osallistumiset sekä EKL:n ja TUL:n Veteraanien kulttuuritapahtumiin.

Ullan vastuulla oli myös EKL:n Hämeen piirin ensimmäinen Kulttuurikatselmus, joka järjestettiin Heinolassa vuonna 2018, ikävä kyllä korona katkaisi toistaiseksi katselmusten järjestämisen. Ilman Ulla Vihtilän panosta olisi yhdistyksen tarjoamat harrastusmahdollisuudet ja vetovoima merkittävästi vähäisemmät.

Ulla Vihtilä

Vuoden 2020 kulttuuritekopalkinto

Eläkkeensaajien ensimmäisen kulttuuriteko-palkinnon saivat turkulaiset Juhani Pörtfors ja Heljä Haltsonen, jotka ovat tuottaneet Turun Eläkkeensaajien toimintaan uudenlaista kulttuuri- ja kerhotoimintaa toteuttavan Hyvän mielen kulttuurikerhon.

Heljä Haltsosen ja Juhani Pörtforsin kehittämä mielenhyvinvointia vahvistava kulttuurikerhotoiminta avaa toiminnassa mukana oleville kulttuurin monet mahdollisuudet, mahdollistaa uudet kulttuuriset kokemukset ja syventää aiempia kokemuksia. Tärkeänä osana toiminnassa on ollut myös yhteisöllisyyden näkökulma. Pörtforsin ja Haltsosen luoman mallin pohjalta on myöhemmin muotoiltu EKL:n Hyvän Mielen kulttuurikerho -toiminta, joka on levinnyt kymmenille paikkakunnille eri puolille Suomea.

Heljä HaltsonenJuhani Pörtfors
Heljä Haltsonen ja Juhani Pörtfors