Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin, joka toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi.

EETUn jäsenjärjestöjä ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Kansallinen senioriliitto, KRELLI Kristilliset Eläkeläiset ry ja Svenska pensionärsförbundet.

Näiden valtakunnallisten eläkkeensaajajärjestöjen yhteinen jäsenmäärä on reilut 250 000.

Vuorotteluperiaatteen mukaisesti järjestön puheenjohtajuudesta vastaa vuonna 2023 Eläkeliitto ry.

www.eetury.fi