Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin, joka toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi.

EETUn jäsenjärjestöjä ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet.

Näiden valtakunnallisten eläkkeensaajajärjestöjen yhteinen jäsenmäärä on noin 300 000, joka kattaa peräti 87 prosenttia kaikkien järjestäytyneiden eläkeläisjärjestöjen jäsenmäärästä.

Vuorotteluperiaatteen mukaisesti järjestön puheenjohtajuudesta vastaa vuonna 2022 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry.

www.eetury.fi