Eläketietoa

Vuoden 2020 lopussa eläkettä maksettiin Suomessa 1 618 000 henkilölle. Heistä naisia oli 888 000 (55 %) ja miehiä 729 000 (45 %). (Eläketurvakeskus).

Omaa eläkettä saaneiden keskimääräinen kokonaiseläke vuonna 2020 oli 1 762 euroa kuukaudessa. Miesten keskimääräinen eläke oli 1 983 euroa ja naisten 1 579 euroa. Lukuihin eivät sisälly osittaista vanhuuseläkettä tai osa-aikaeläkettä saaneet.

Omaa eläkettä saaneiden mediaanieläke vuonna 2020 oli 1 534 euroa kuukaudessa. Miesten mediaanieläke oli 1 733 euroa ja naisten 1 410 euroa. Mediaanieläke on joukon keskimmäinen havainto eli puolet saajista sai sitä pienempää ja puolet sitä suurempaa eläkettä.

Kaikista eläkkeensaajista 1 562 000 asui Suomessa. Suomen väestöstä 28 prosenttia sai siten jotain eläkettä, joko omaa eläkettä tai perheeläkettä tai molempia. Ulkomailla asuvia eläkkeensaajia oli 55 000.

Vain työeläkettä saavia yli miljoona

Eläkettä voi saada työ- tai kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista. Vuonna 2020 kaikista eläkkeensaajista pelkkää työeläkettä saavia oli 63 prosenttia (1 019 000). Miehistä pelkkää työeläkettä sai 70 prosenttia ja naisista 57 prosenttia.

Kaikista eläkkeensaajista työeläkkeen ohella kansaneläkettä sai 31 prosenttia. Miehillä tämä osuus oli 24 prosenttia ja naisilla 37 prosenttia. Pelkkää kansaneläkettä sai 6 prosenttia sekä miehistä että naisista.

Aiheeseen liittyvät