Eläketietoa

Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien lukumäärä 31.12.2018 oli 1 484 000 henkeä jakautuen 672 000 mieheen ja 812 000 naiseen (Eläketurvakeskus). Mediaalieläke Suomessa oli 1 459€/kk vuonna 2018 (ETK). Puolet eläkkeensaajista sai siis eläkettä tuon määrän alle.

Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on kolmannes (33 %). Joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on jo yli 40 prosenttia, ja 50 kunnassa heitä on yli puolet väestöstä (Eläketurvakeskus).

Pienituloisten lukumäärä vuonna 2017 oli 654 000 henkeä (Tilastokeskus). Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on eläkkeensaajien ryhmässä, jossa pienituloisia on noin 194 000 henkilöä. Pienituloisuus on Suomessa erittäin yleistä 75 vuotta täyttäneillä, joista 21,6 prosenttia kuului pienituloiseen kotitalouteen.

Yksinasuva suomalainen on pienituloinen, jos rahatulo jää alle 1 230 euroa/kk.

Aiheeseen liittyvät