Eläketietoa

Vuoden 2021 lopussa eläkettä maksettiin Suomessa 1 621 000 henkilölle. Heistä pelkkää työeläkettä saavia oli 64 prosenttia eli 1 033 000 henkilöä. Miehistä pelkkää työeläkettä sai 71 prosenttia ja naisista 58 prosenttia (Eläketurvakeskus).

Kaikista eläkkeensaajista työeläkkeen ohella kansaneläkettä sai 30 prosenttia. Miehillä tämä osuus oli 23 prosenttia ja naisilla 36 prosenttia. Pelkkää kansaneläkettä sai 6 prosenttia sekä miehistä että naisista.

Henkilö voi saada eläkettä työ- tai kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista.

Eläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 784 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Se on runsaat 20 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Naisten keskieläke oli 1 601 euroa ja miesten 2 006 euroa kuukaudessa. Mediaanieläke vuonna 2021 oli 1 559 euroa.

Noin puolella eläkeläisistä eläke oli alle 1 500 euroa kuukaudessa. Naisista 54 prosentilla ja miehistä 39 prosentilla eläke oli alle 1 500 euroa. Yli 3 000 euron eläkettä sai yhdeksän prosenttia eläkkeensaajista.

Työeläkkeensaajia 1,5 miljoonaa

Vuoden 2021 lopussa maksettiin työeläkettä 1 522 000 henkilölle, joista 35 000 asui ulkomailla. Kaikista työeläkkeensaajista naisia oli 837 000 (55 %) ja miehiä 686 000 (45 %). Kaikkiaan työ- ja kansaneläkkeensaajia oli 1 621 000 vuonna 2021. Heistä työeläkettä sai 94 prosenttia. Työeläkkeensaajiin kuuluvat kaikki yksityiseltä ja julkiselta sektorilta eläkettä saavat.

Eläketurvakeskuksen tilaston Suomen työeläkkeensaajista löydät klikkaamalla tästä.

Aiheeseen liittyvät