På svenska

Pensionstagarnas Centralförbund PCF

Centralförbundet fungerar som en gemenskap för social samvaro och verksamhet på fritiden samt som kontaktorgan mellan pensionstagare. Därtill fungerar förbundet som påverkare och bevakare i pensionstagarnas intressebevakningsfrågor. Medlemmarna består av ålderdomspensionerade, invalidpensionerade och andra skäl förtidspensionerade.

Särskilt de två sistnämnda grupperna kan tillföra förbundet nya och aktiva medlemmar. Förbundet verkar för att pensionärerna skall inta en respekterad och uppskattad plats i samhället. Samtidigt vill man undvika konflikter mellan olika åldersgenerationer.

Förbundet och dess över 300 medlemsföreningar erbjuder också medlemmarna en mångsidig social aktivitet, fritidsaktiviteter och kulturell verksamhet. Förbundet har en egen resebyrå Ykkösmatkat, som ordnar uppskattade uppehåll på kurorter samt utfärder och charterresor i Europa och världen. Centralförbundet strävar till att påverka de politiska beslutsprocesser som rör pensionärerna både nationellt och på lokal nivå. Man stöder de lokala föreningarnas verksamhet. Förbundet är indelat i 15 distrikt, av vilka ett är för svenska pensionstagare.

Distrikten anordnar regelbundet stora regionala pensionärsträffar. Viktiga samarbetespartner är regeringen, riksdagsgrupperna, fackföreningsrörelsen och media. En viktig roll spelar förbundet i Pensionärsorganisationernas samarbetsorgan PIO (EETU).

Förbundet har nästan 80 000 medlemmar.

Centralförbundets adress är Aspnäsgatan 14, 00530 Helsingfors och E-posten: Enable JavaScript to view.