Pensionstagarnas Centralförbunds PCF:s svenska distrikt rf

Centralförbundet fungerar som en gemenskap för social samvaro och verksamhet på fritiden samt som kontaktorgan mellan pensionstagare.

Därtill fungerar förbundet som påverkare och bevakare i pensionstagarnas intressebevakningsfrågor. Medlemmarna består av ålderdomspensionerade, invalidpensionerade och andra skäl förtidspensionerade.

Särskilt de två sistnämnda grupperna kan tillföra förbundet nya och aktiva medlemmar. Förbundet verkar för att pensionärerna skall inta en respekterad och uppskattad plats i samhället. Samtidigt vill man undvika konflikter mellan olika åldersgenerationer.

Förbundet och dess 277 (2023) medlemsföreningar erbjuder också medlemmarna en mångsidig social aktivitet, fritidsaktiviteter och kulturell verksamhet. I Helsingfors hyr förbundet Kottby folkets hus utrymmen åt egna medlemmar, föreningar samt också för utomstående bruk.

Centralförbundet strävar till att påverka de politiska beslutsprocesser som rör pensionärerna både nationellt och på lokal nivå. Man stöder de lokala föreningarnas verksamhet. Förbundet är indelat i 15 distrikt, av vilka ett är för svenska pensionstagare.

Distrikten anordnar regelbundet stora regionala pensionärsträffar. Viktiga samarbetespartner är regeringen, riksdagsgrupperna, fackföreningsrörelsen och media. En viktig roll spelar förbundet i Pensionärsorganisationernas samarbetsorganisation PIO rf (EETU).

Pensionstagarnas Centralförbund:

Aspnäsgatan 14, 00530 Helsingfors.

E-posten: Enable JavaScript to view.