Pensionstagarnas Centralförbunds PCF:s svenska distrikt rf

Distriktet har fem svenska föreningar från Östra Nyland till Österbotten. Dessa föreningar bildar förbundets Svenska Distrikt. 

Svenska distriktet har rönt berättigad uppmärksamhet för sina seminarier i samband med höst- och vårmöten. Programmet har genomgående varit intressanta och av hög klass.

Vid de stadgeenliga höst- och vårmöterna för distriktets medlemmar en livlig debatt kring aktuella frågor. Diskussionerna utkristalliseras i klart formulerade ställningstaganden, riktade både till beslutsfattare, centralförbundet och media.

Svenska Distrikt rf:

- ordförande är Stig Kumlin, 0400 500 584, Enable JavaScript to view.

- viceordförande Torsten Spring, 040 7774 318, Enable JavaScript to view.

- sekreterare Brita Helsing, 0400 421 140, Enable JavaScript to view.