Pensionstagarnas Cenralförbundets Svenska Distrikt

Distriktet har åtta svenska föreningar från Östra Nyland till Österbotten. Dessa föreningar bildar förbundets Svenska Distrikt.

Distriktets ordförande är Marianne Laxén, 045 653 4477, Enable JavaScript to view.

Viceordförande Brita Helsing, 0400 421 140, Enable JavaScript to view.

Sekreterare Stig Kumlin, 0400 500 584, Enable JavaScript to view.

Svenska distriktet har rönt berättigad uppmärksamhet för sina seminarier i samband med höst- och vårmöten. Programmet har genomgående varit intressanta och av hög klass.

Vid de stadgeenliga höst- och vårmöterna för distriktets medlemmar en livlig debatt kring aktuella frågor. Diskussionerna utkristalliseras i klart formulerade ställningstaganden, riktade både till beslutsfattare, centralförbundet och media.