Pensionstagarnas internationella kontakter

Pensionstagarnas Centralförbund är medlem i pensionärsorganisationernas Nordiska samarbetskommitté med ett sammanlagt medlemstal i Norden som överskrider 800 000.

Paralella organisationer är sammanslutningen av pensonistföreningar i Danmark, Landsfelag Pensionistanna på Färöarna, PRO i Sverige samt den allmänna pensionärsorganisationen i Norge (NPF).

Centralförbundet deltar i verksamheten inom European Senior Organisation ESO och den europeiska intresseorganisationen AGE.