Jäsenjärjestöavustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn EKL:lle myöntämä jäsenjärjestöavustus on EKL:n jäsenyhdistysten haettavissa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Rahoitettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja tukea jäsenyhdistyksen perustoimintaa. Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin hakemuksen mukaiseen toimintaan.
  • Avustusta ei myönnetä jäsenyhdistyksille, jotka jo saavat STEAn avustusta, eikä avustuksella voi kattaa toisen rahoittajan avustamasta toiminnasta syntyvää alijäämää.
  • Jäsenjärjestöavustusta voidaan sitä vastoin käyttää jäsenyhdistyksen toimintaa tukevien kampanjoiden ja erityistilaisuuksien järjestämiseen, elinikäisen oppimisen tukemiseen sekä vapaaehtoistoimintaan.
  • Avustusta myönnetään hakemuksen perusteella ja sen suuruus määräytyy tapauskohtaisesti.
  • Avustuspäätöstä tehtäessä otetaan huomioon hakijan suunnitteleman toiminnan tarkoitus, laajuus ja vaikuttavuus sekä hakijan taloudellinen asema.
  • Avustuspäätöksen saaneille annetaan tarkat ohjeet avustuksen käytöstä.
  • Avustusta voi hakea kerralla vain yhteen avustettavaan kohteeseen.
  • Jäsenjärjestöavustuksen hakuajat päättyvät vuosittain 31.1. ja 31.8.

Jäsenjärjestöavustuksen hakulomake (word)

Jäsenjärjestöavustuksen hakulomake (pdf)

Jäsenjärjestöavustuksen myöntämisperiaatteet EKL

Valtionavustuslaki

Asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Yleiskulujen kohdentamisen periaatteet ja soveltamisohje STEA