EKL:n rahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea apurahoin, stipendein ja palkinnoin Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä oman kulttuuritoiminnan tekemiseen liittyvissä hankkeissa sekä tukea yhdistysten ja niiden jäsenten osallistumista liiton harraste- ja kulttuuritoiminnan edistämiseen tarkoitettuun koulutukseen tai tapahtumiin. Lisäksi rahasto tukee ikääntymiseen kohdistuvaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Eläkkeensaajien Keskusliiton valtuusto päätti kokouksessaan huhtikuussa 2014 perustaa Kansan Sivistysrahasto KSR:oon peruspääomaltaan 40 000 euron suuruisen rahaston. Rahasto ottaa vastaan lahjoituksia ja ne ovatkin tervetulleita. Katso hakuohjeet ja hakusovellus Kansan Sivistysrahaston sivuilta.

Rahaston ohjesääntö

1.
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n rahasto on Kansan Sivistysrahaston yhteydessä toimiva erikoisrahasto.

2.
Rahaston tarkoituksena on tukea apurahoin, stipendein ja palkinnoin Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä oman kulttuuritoiminnan tekemiseen liittyvissä hankkeissa sekä tukea yhdistysten ja niiden jäsenten osallistumista liiton harraste- ja kulttuuritoiminnan edistämiseen tarkoitettuun koulutukseen tai tapahtumiin. Lisäksi rahasto tukee ikääntymiseen kohdistuvaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

3.
Rahasto on perustettu Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n 40 000 euron peruspääomalahjoituksella. Rahaston varoja hoitaa Kansan Sivistysrahasto ja ne ovat säätiön sisäisessä laskennassa erillisenä kohteena. Rahaston varojen tarkastuksen suorittavat KSR:n tilintarkastajat.

4.
Rahaston apurahoihin voidaan käyttää hoitokunnan päättämä osuus rahastolle kertyneistä lahjoituksista ja tuotoista.

5.
Rahaston hoitokunnan muodostaa Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n työvaliokunta ja Kansan Sivistysrahaston hallituksen valitsema jäsen. Rahasto voi nimetä itselleen erikseen asiamiehen. Hoitokunta on päätösvaltainen kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat läsnä kokouksessa.

6.
Rahaston ohjesäännön ja siihen tehtävät muutokset vahvistaa Kansan Sivistysrahaston säätiö sääntöjensä mukaisesti. Rahaston lopettaessa toimintansa sen jäljellä olevat varat jätetään Kansan Sivistysrahaston käyttöön tämän ohjesäännön mukaisen toiminnan tukemiseen.