EETU kannanotto: sote-palveluiden rahoitusvaje iskee lujimmin työelämän ulkopuolella oleviin ikääntyneisiin

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry luovutti tänään eduskuntaryhmille kannanottonsa valtion vuoden 2024 talousarvioon ja hallitusohjelmaan. EETU ry pitää hyvinvointialuille suunnatun rahoituksen olevan täysin kestämätöntä tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa väistämättä.

EETU muistuttaa, että erityisesti perusterveydenhuollon palveluista riippuvaisia ovat työelämän ulkopuolella olevat ihmiset. Heistä ikääntyneet ovat keskeinen ryhmä.

STM:n hallinnonalalle talousarvioesitys hakee 25 miljoonan euron vuotuisia säästöjä erityisosaamisen ja -palveluiden kokoamisella suuremmiksi kokonaisuuksiksi, mikä johtanee myös palveluiden keskittymiseen.

"Kun samaan aikaan LVM:n hallinnonalalla kaavaillaan säästöjä julkisen henkilöliikenteen ostoihin, meillä on aito huoli siitä, miten huolehditaan terveyspalveluiden saatavuus myös ikääntyneille kansalaisille – joista suuri joukko joutuu turvautumaan henkilöauton sijaan jatkuvasti karsiutuvaan julkiseen liikenteeseen. sote-palveluiden rahoitusvaje iskee lujimmin työelämän ulkopuolella oleviin ikääntyneisiin", sanoo EETU:n puheenjohtaja Raimo Ikonen.

EETU muistuttaa, että kun ensisijaisia etuuksia heikennetään, talousarviossa kasvatetaan viimesijaisen sosiaaliturvan, toimeentulotuen tarvetta. Toimeentulotuen määrärahaa kasvatetaan. Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä suurempi osuus kokonaan perusturvan varassa olevista on sen varassa pitkittyneesti. Yli 65-vuotiaiden pitkittynyttä viimesijaisen perusturvan käyttöä aiheuttavat erityisesti asumismenot ja lääkekulut. Uhkana on, että pienituloisten eläkeläisten lakiin perustuva oikeus saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita on uhattuna.

EETU kiittää talousarvion valmistelijoita siitä, että kansaneläkeindeksiin tai kuluttajahintaindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotusten jäädyttäminen ei koske toimeentulotukea, eläkkeitä, vammaisetuuksia, rintamalisiä ja lääkkeiden kattokorvauksia. Sen sijaan ne koskevat eläkeläisten asumistukea. Tämä tosiasiallisesti vaikeuttaa pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa.

"On syytä muistaa, että eläkkeensaajan asumistuki kohdentuu tarkkarajaisesti. Se vähentää perusturvasidonnaisuutta ja on hallinnollisesti toimeentulotukea selvästi yksinkertaisempi. Eläkkeensaajan asumistuki turvaa kohtuullisen asumisen ryhmille, joiden eläkkeet ovat jääneet pieniksi ja joilla ei ole velatonta omistusasuntoa turvan", muistuttaa puheenjohtaja Ikonen.

Tutustu EETUn luovuttamaan asiakirjaan kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.