Vapaaehtoistyön tunnit

EKL kerää säännöllisesti tietoa yhdistyksissä ja piireissä tehtävästä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä ja sen määrästä. Vapaaehtoistoiminnan määrä kuvaa ennaltaehkäisevän ja hyvinvointia ylläpitävän toiminnan merkitystä. On tärkeää tietää, kuinka monta ihmistä tekee vapaaehtoistyötä ja kuinka paljon he käyttävät siihen aikaa. Näin voidaan antaa tarkat tiedot päätöksentekijöille yhdistysten vapaaehtoistoiminnasta. Myös jotkut kunnat edellyttävät vapaaehtoistuntien kirjausta avustusten ja toimitilojen saamiseksi.

Vapaaehtoistoiminnan tuntien kirjaus

Yhdistyksissä vapaaehtoistoimintaa tekevät kaikki toimihenkilöt (puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, jäsenasioiden hoitaja, matkavastaava, liikuntavastaava, opintovastaava, viestintävastaava jne.) sekä hallituksen jäsenet, kerhojen ohjaajat, emännät jne. Vapaaehtoistoiminnan tunneiksi ilmoitetaan kaikki se aika, jonka em. henkilöt ovat käyttäneet oman yhdistyksen toiminnan vetämiseen, suunnitteluun ja valmisteluun.

Vapaaehtoistoiminnan tunnit kerätään kahden kuukauden, maalis- ja lokakuun, ajalta. Vapaaehtoistoimintaa tekevät henkilöt ilmoittavat omat tuntinsa yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilölle heti ko. kuukauden päätyttyä. Tehdyt tunnit voidaan kirjata ylös esimerkiksi omaan kalenteriin tai käyttää hyödyksi tuntien kirjaamiseen tarkoitettua sähköistä lomaketta. Pääasia on, että kaikki tunnit tulevat kirjatuiksi ja ilmoitetuiksi yhdistykselle.

Yhdistykset puolestaan ilmoittavat kootusti koko yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan tunnit liitolle joulukuussa palautettavan järjestökyselyn yhteydessä. Yhdistykset voivat käyttää tuntien keräämisen ja tallentamisen avuksi Yhdistyksen koontilomaketta.