Heikoimmista pidettävä huolta

Eläkeläisjärjestöt Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Eläkeläiset ry ja Eläkeliitto ry ovat huolissaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta vaatien maan hallitukselta sellaista politiikkaa, jossa heikoimmista pidetään huolta.

Järjestöt ovat seuranneet erityisen huolestuneena Petteri Orpon hallituksen leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluista. Valtiovarainministeri Riikka Purra on myös toistuvasti väläytellyt lisäleikkauksien tarvetta.

Hyvinvointialueet ovat hallituksen niille asettamien ylimitoitettujen säästöjen paineessa karsimassa juuri niistä ikääntyneille tärkeistä lähipalveluista, joita sote-uudistuksen piti parantaa. Myös vanhusten elintärkeitä hoivapaikkoja karsitaan nyt näennäisen yhteisöllisen asumisen varjolla.

Karsinnan ja keskittämisen sijaan sote-ala tarvitsee lisää tekijöitä. Kaavailtu työntekijöiden oikeuksien heikentäminen vähentäisi sote-alan houkuttelevuutta, vaikka sitä pitäisi parantaa esimerkiksi palkkojen ja työolojen avulla. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ja sosiaaliturvan suojaosien heikennykset vaikeuttavat työvoiman saantia entisestään. Työttömyysturvaan tehtävät leikkaukset tulevat, paitsi järkyttävästi leikkaamaan asianosaisten toimeentuloa, osaltaan myös alentamaan työttömien ja työttömäksi jäävien tulevaa eläketurvaa.

Samaan aikaan leikkausten rinnalla osalle kansalaisista tarjotaan jopa verohelpotuksia. Tällainen solidaarisuuden puute heikentää yhteiskuntasopimustamme ja kansakunnan yhtenäisyyttä, jota nykyisessä tilanteessa nimenomaan tarvittaisiin.

Emme missään nimessä hyväksy hallituksen työmarkkinajärjestöjen välisiin eläkeuudistusneuvotteluihin vaateeksi esittämää automaattista vakauttajaa, joka tarkoittaa käytännössä pitkällä aikavälillä tapahtuvaa työeläkkeiden leikkaamista tavalla tai toisella. Muistutamme, että joka kolmas suomalainen sinnittelee tälläkin hetkellä alle 1250 euron suuruisella eläkkeellä. Vakauttaja voisi leikata maksussa olevien työeläkkeiden indeksikorotuksia, työssäkäyville kertyviä eläkkeitä tai molempia. Tämä johtaisi eläkkeensaajien ja palkansaajien turvattomuuden kasvuun maassamme.

Helsingissä 1.2.2024 järjestettävällä suurella mielenilmauksella vastustetaan hallituksen esittämiä rajuja heikennyksiä, jotka koskettavat todella suurta osaa suomalaisista. Tässä joukossa on myös eläkkeensaajia ja etenkin tulevia eläkkeensaajia.

Tämän päivän palkansaaja on huomispäivän eläkkeensaaja ja näin ollen Eläkeläisjärjestöt EKL, Eläkeläiset, ja Eläkeliitto kehottavat ja kutsuvat jäseniään mukaan tapahtumaan yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Vaaditaan hallitukselta sellaista politiikkaa, jossa heikoimmista pidetään huolta.

Helsingissä 16.1.2024

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Eläkeläiset ry ja Eläkeliitto ry

Lisätietoja tarvittaessa:

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta, puh. 050 522 1201

Eläkeläiset ry

puheenjohtaja Matti Huutola, puh. 050 2871

Eläkeliitto ry

puheenjohtaja Raimo Ikonen, puh. 050 559 9179

Järjestöjen yhteistiedote: