Eläkeindeksit

Rahanarvon muutokset otetaan huomioon tekemällä vuosittain indeksitarkistuksia. Tarkistukset tehdään paitsi maksettaviin eläkkeisiin myös eläkkeitä laskettaessa eri vuosien palkkatietoihin.