Työeläkkeiden indeksitarkistukset

Työeläkeindeksiä käytetään maksussa olevien eläkkeiden tarkistamiseen. Palkkakerrointa on käytetty vuodesta 2005 lähtien työaikaisten ansioiden, yrittäjätulojen ja työeläkelaeissa säädettyjen rajamäärien sekä vapaakirjojen tarkistamiseen.

Kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan kalenterivuosittain tammikuun alussa työeläkeindeksillä. Indeksitarkistukset tehdään kuluttajahintojen ja palkkojen muutoksista kolmannelta vuosineljännekseltä seuraavan vuoden kolmannelle vuosineljännekselle. Eli siis lokakuun alusta seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Työeläkeindeksiä laskettaessa on palkkojen painarvo 20% ja kuluttajahintojen painoarvo 80%.

Uutta alkavaa eläkettä laskettaessa työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon palkkakertoimella. Palkkakertoimessa luvut ovat toisinpäin: hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkkatason 80 prosenttia.

Vuoteen 2012 asti työeläkejärjestelmässä oli käytössä vielä kolmaskin indeksi, ns. TEL-puoliväli-indeksi. Sitä käytettiin uusien eläkkeiden laskemiseen niissä tapauksissa, joissa eläke lasketaan ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan. TEL-puoliväli-indeksissä niin hinta- kuin ansiotasonkin muutoksen osuus on 50 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 20 lokakuuta työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2023 - korotus työeläkkeeseen noin 6,8 prosenttia

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2874. Työeläkeindeksi nousee noin 6,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,558. Vuoteen 2022 verrattuna palkkakerroin nousee noin 3,8 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten alojen työeläkelakien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet sekä julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet, sotilasvammalain mukaiset eräät korvaukset sekä luopumiseläkkeet ja luopumistuet.

Lue lisää STM:n sivuilta klikkaamalla tästä.