Yleistä sosiaaliturvasta

Mistä apua ja tukea arjen haasteissa? Itse tai omaisen sairastuessa eläkkeensaaja joutuu usein pohtimaan, miten selvitä muuttuneessa tilanteessa ja kuinka saada arki uudelleen tasapainoon.

Monella eläkkeensaajalla on jokin pitkäaikaissairaus. Useat ovat myös monisairaita ja saattavat joutua käyttämään runsaastikin monelaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Onko eläkkeensaajalle riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa tarjolla, oli sitten kyse uudesta sairaudesta tai pitkään jatkuneesta tilanteesta?

Tavoitteena on, että jokainen voi elää arkeaan mahdollisimman hyvävointisena, terveenä ja toimintakykynsä säilyttäen. Samalla tiedämme, että sairaus järkyttää myös taloutta. Eläkkeensaajissa on paljon pienituloisuutta.

Sirpaleinen järjestelmä

Vuoden 2023 alusta sairastamisesta syntyviä kustannuksia tasaa kolme eri kalenterivuoden ajan kertyvää maksukattoa: terveydenhuollon (692 €), lääkkeiden (592,16 €), ja matkojen (300 €), yhteensä 1 584,16 euroa kalenterivuodessa. Takuueläke on 922,42 euroa kuukaudessa.

Asiakasmaksuista asiakkaalla on oikeus hakea muutosta. Laskuun on liitettävä kirjalliset oikaisuvaatimusohjeet ja laskusta on ilmettävä kerryttääkö lasku maksukattoa. Ohjeet voidaan laatia suoraan laskulle. Asiakasmaksujen suhteen paras tapa kysyä lisätietoja on kääntyä oman hyvinvointialueen tai imuun palvelun järjestäjän maksutoimiston puoleen.

Mistä ja miten sitten löytää tarvitsemansa palvelut ja avun? Sosiaali- ja terveyspalveluita on tarjolla, mutta niiden kokonaisuus monimutkainen, sirpaleinen ja sen hahmottaminen voi olla vaikeaa. Palveluiden tarjoajia on useita, etuudet muuttuvat ja niiden myöntämiseen vaikuttavat monet tekijät.

Koska monien etuuksien hakemuksen liitteeksi edellytetään lääkärintodistusta, kannattaa asia ottaa esiin terveydenhuollossa käydessä. Sosiaalityöntekijän apu on paikallaan silloin, kun tarvitaan arjen ongelmien kokonaisvaltaista hahmottamista ja ratkaisuja. Tietoa löytyy myös verkosta.

Liiton yhtenä tavoitteena on vaikuttaa ikäihmisille tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseen. Palveluiden tulee olla määrältään riittäviä, laadukkaita sekä hinnaltaan kohtuullisia. Jokaisen eläkkeensaajan on hyvä tietää mistä apua ja neuvoa voi löytää osatakseen hakea tarvitsemiaan palveluita. Järjestöjen sosiaaliturvaopas on yksi apuväline, josta saa tukea näitä kysymyksiä pohdittaessa.

Järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta ensitietoa ja apua

Yhteisestä oppaasta hyötyvät omaa sosiaaliturvaansa pohtivat eläkkeensaajat niin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana kuin potilaana sekä asiasta kiinnostuneet omaiset ja läheiset, jotka etsivät tietoa. Järjestöjen asiantuntijat ja ammattilaiset voivat käyttää opasta oman neuvontansa ja ohjauksensa tukena.

Lähteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytännöistä oppaan tekijäjärjestöille kertynyt tieto. Oppaan on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva asiantuntijaryhmä. Yhtenä kirjoittajajärjestönä Eläkkeensaajien Keskusliitto. Opas päivitetään vuosittain ja se ilmestyy verkossa. Päivitetty opas julkaistiin helmikuussa 2023. Opas löytyy tästä.

Myös Kansalaisneuvonta neuvoo

Etsitkö tietoa Kelan, maistraatin, poliisin tai verottajan palveluista? Mietitkö miten ja mistä eläkettä saavan hoitotukea haetaan tai mistä saan lisätietoa eläkkeensaajan verotuksesta? Mistä oikea lomake ja mitä todistuksia edellytetään?

Kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen neuvontapalvelu, jonka tarkoituksena on tukea viranomaisten omia neuvontapalveluita ja omalta osaltaan helpottaa tiedon löytymistä ja niissä asiointia.

Kansalaisneuvonta auttaa kansalaista löytämään oikean viranomaisen tai viranomaisen sähköisen palvelun asiansa hoitamiseen. Lisäksi Kansalaisneuvonta tarjoaa tukea sähköisen asioinnin tukipalveluihin ja vastaa yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin.

Kansalaisneuvonta

puh. 0295 000 ma-pe klo 8–21, la klo 9–15 => ei palvelua sunnuntaisin ja arkipyhinä

Puhe- tai kuulovammainen: kysy tekstiviestillä 13145 (kysymystekstin alkuun Kn)

Enable JavaScript to view.

www.kansalaisneuvonta.fi

Suomi.fi => tietoa julkisista palveluista https://www.suomi.fi/kansalaiselle