Eläkkeensaajan asumistuki

Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Voit saada asumistukea vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon. Tuen enimmäismäärä on 85 % huomioitavista asumiskustannuksista.

Muutoksia eläkkeensaajan asumistukeen vuonna 2024

Vuonna 2024 eläkkeensaajan asumistukeen kohdistuu indeksijäädytys ensimmäistä kertaa. Tukeen ei tule vuosittaisia korotuksia vuosina 2024 - 2027. Myöskään lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksia ja asumismenojen enimmäismääriä ei tarkisteta vuosina 2024–2027. Muutoin eläkkeensaajan asumistuki määräytyy kuten ennenkin.

Vuonna 2024 eläkkeensaajan asumistuessa omakotitalon lämmityskustannuksia hyväksytään 2,07–3,06 e/kk neliömetriä kohden. Tuen määrään vaikuttaa asuinkunta.

Eläkkeensaajan asumistuessa asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset ovat 29,81 euroa kuukaudessa henkilöä kohden. Oman omakotitalon kunnossapitokustannuksia otetaan huomioon 47,84–62,19 euroa kuukaudessa riippuuen kohteen iästä.

Huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät kuntaryhmittäin vuonna 2024 ovat

  • I kuntaryhmässä 9 287 e/v
  • II kuntaryhmässä 8 541 e/v
  • III kuntaryhmässä 7 493 e/v.

Milloin korotetut asumismenot otetaan huomioon?

Kela ottaa muuttuneet normit ja muut korotukset huomioon, kun se käsittelee uusia hakemuksia tai tarkistaa jo myönnettyjä eläkkeensaajan asumistukia 1.1.2023 alkaen.

Eläkkeensaajan asumistuki tarkistetaan aina asiakkaan tekemän hakemuksen perusteella.

Kenen tulisi tehdä tuen tarkistushakemus?

Eläkkeensaajan asumistuki tarkistetaan muun muassa silloin, kun huomioon otettavat asumismenot nousevat vähintään 204 euroa vuodessa.

Ainakin seuraavissa tilanteissa asumistuen tarkistaminen on tarpeen:

  • Asut omassa omakotitalossa.
  • Asumismuotosi on jokin muu kuin omakotitalo, mutta asumistuessasi on otettu huomioon erillisiä lämmityskustannuksia.

Asumistuen saaja voi tarvittaessa varmistaa Kelan asiakaspalvelusta, onko tarkistushakemuksen tekeminen tarpeen.

Lisäksi monia eläkkeensaajan asumistuessa tulona huomioon otettavia eläkkeitä ja etuuksia korotetaan 1.1.2023 alkaen. Myös nämä korotukset ja muut asumismenojen muutokset saattavat vaikuttaa asumistuen määrään.
Eläkkeensaajan asumistukea voi saada takautuvasti enintään 6 kalenterikuukauden ajalta ennen sen hakemista.

Kela pyrkii varmistamaan, että kaikki ne eläkkeensaajan asumistuet, joissa on otettu huomioon erilliset lämmityskustannukset, tarkistetaan alkuvuoden aikana.

Arvioi tuen määrä laskurilla tammikuussa

Kelan verkkosivuilla olevalla laskurilla voit arvioida oman tuen määräsi vuodelle 2024.

Lisätietoja asiakkaalle