Kuntoutus

Kuntoutus on ikääntyneille mahdollisuus, joka kannattaa käyttää. Artikkeli on saanut Selkokeskuksen hyväksynnän ja ilmestynyt Eläkkeensaaja-lehdessä 3/2019 selkosivuna.

Kuntoutus on tärkeä osa ikääntyneiden hyvää elämää. Ikäkuntoutus vaikuttaa, siitä on runsaasti tutkimusnäyttöä. Valitettavasti nykyisin tavoitteellinen kuntoutus ei ole riittävästi mukana ikääntyneiden hoito- ja palvelusuunnitelmissa.

Kun vanhenee, altistuu helposti erilaisille sairauksille ja tapaturmille. Jos ei saa hoitoa eikä kuntoutusta, henkilön toimintakyky vähenee ja samalla myös palveluiden tarve kasvaa.Valtaosa ikääntyneistä elää toimintakykyistä ja aktiivista arkea ilman tuen ja avun tarvetta. Kun tilanne muuttuu, henkilön on hyvä tietää, mitä apua ja tukea on saatavilla. Kuntoutuksella on merkitystä

Ikääntyneillä on pitkä elämänkokemus ja jokaisella on myös yksilölliset tarpeet. Itsenäinen elämä mahdollisimman pitkään on jokaisen oikeus. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit, päiväkeskustoiminta ja kuntoutus edistävät tämän tavoitteen toteutumista. Tärkeää on myös, että neuvonta ja palveluohjaus toteutetaan oikeaan aikaan.

Iäkkäiden kuntoutusta järjestetään muun muassa hyvinvointialueiden terveydenhuollossa lääkinnällisenä kuntoutuksena. Valtio rahoittaa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- tai laitoskuntoutusta. Tärkeää on niin ikään sairaalahoidon jälkeinen, kotiutumisvaiheessa järjestettävä kuntoutus.

Myös Kela kuntouttaa

Kansaneläkelaitos eli Kela kuntouttaa harkinnanvaraisesti työelämästä poissaolevia, yli 68-vuotiaita henkilöitä. Kelan kuntoutusta ovat muun muassa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit ja yksilökuntoutukset, joissa kuntouksessa ovat mukana monet sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat.

Esimerkiksi, jos sinulla on jokin sairaus, saat sopeutumis- ja kuntoutuskursseilla saat tietoa sairaudestasi ja sen itsehoitomahdollisuuksista. Kurssilla neuvotaan, miten selviydyt arjessa ja pystyt elämään mahdollisimman itsenäisesti ja hyvinvoivana. Myös yli 65-vuotiaille monisairaille ja muun muassa omaishoitajille järjestetään kursseja.

Kenelle ikääntyneiden kuntoutus on tarkoitettu?

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit on tarkoitettu kotona tai palvelutalossa asuville ikääntyneille yli 68-vuotiaille henkilöille. Edellytyksenä on, että ikääntyneen toimintakykyä voidaan ylläpitää tai parantaa kuntoutuksella. Esimerkiksi liikuntavaikeudet ja vaikeudet arjessa sairauksien tai kulumien vuoksi ovat tilanteita, joihin saa kuntoutusta. Kuntoutuskurssilla saa arjen elämää helpottavia vinkkejä ja uusia malleja liikkumiseen.

Kuntouksen lähtökohtana on kuntouksen tarve, joka on lääkärin todettava. Ota itse asia puheeksi, kun käyt lääkärissä. Myös omaisella ja läheisellä on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen.

Täytä kuntoutushakemus huolella

Lääkäri toteaa kuntoutustarpeen ja kirjoittaa lausunnon kuntoutukseen. Sen jälkeen täytä itse huolellisesti kuntoutushakemus (lomake KU132). Kuntoutushakemuksessa sinun tulee kertoa, miten sairaus vaikeuttaa selviytymistäsi ja minkälaista apua tarvitset arjessa. Kerro myös, miten toivot kuntoutuksen auttavan arjen elämääsi kuntoutuksen jälkeen. Voit esimerkiksi toivoa, miten pystyt paremmin itse hoitamaan itseäsi tai miten löytäisit liikuntamuodon, joka sopii sinulle.

On hyvä kertoa myös, millaista lisätietoa sairaudestasi tarvitset. Kuntoutuksessa voit myös toivoa löytäväsi vertaistukea. Toimita lääkärintodistus ja kuntoutushakemus Kelaan. Päätöksen hakemuksestasi saat kotiin. Kelan kuntoutus on maksutonta. Lisäksi Kela korvaa kuntoutusta koskevia matkoja. Matkat korvataan halvimman matkustustavan mukaan ja omavastuuosuus on 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta.

Kurssi toteutetaan jaksoissa

Kuntoutus järjestetään avo- ja laitosmuotoisena osallistujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Kun sinut on hyväksytty kurssille, niin sanottu omaohjaaja tulee kotiisi. Hänen kanssaan teet suunnitelman kuntoutuksen sisällöstä ja tavoitteista. Kurssi toteutetaan aina vähintään kolmessa jaksossa, yleensä viiden vuorokauden jaksossa kolme kertaa. Kokonaiskesto on yhteensä 15 vuorokautta. Omainen tai läheinen voi osallistua kurssille sen loppuvaiheessa kahden vuorokauden ajaksi. Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä.

Tarja Pajunen
Tekstin selkoistaminen: Pertti Rajala