Ikääntyneen asuminen

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma päättyi, mutta työ jatkuu.

Valtioneuvoston periaatepäätös Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta annettiin 18.4.2013. Ohjelmassa vaikutettiin sekä ikääntyneiden omaan että kuntien ja asunto- ja rakennusalan toimintaan. Ikääntyneiden kohderyhmänä ohjelmassa olivat 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Ohjelman ennakointiin ja varautumiseen liittyvissä toimenpiteissä kohderyhmänä olivat myös tätä nuoremmat (55+) väestöryhmät.

Ohjelman toimenpiteet sisälsivät mm. olemassa olevan asuntokannan korjaamisen tukemista, uudenlaisten asumisratkaisujen ja palveluasumisen kehittämistä, asuinalueiden kehittämistä ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyviä kysymyksiä.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma päättyi vuoden 2017 lopussa. Ohjelma toimi käynnistäjänä pro-sessissa, jonka lopulliset tavoitteet on asetettu pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii jatkuvia toimia sekä ohjelmassa saavutettujen tulosten (mm. toimintatapojen ja työkalujen) levittämistä.

Ohjelman tulosten käyttöönoton edistämiseksi sekä kehittämistyön jatkamiseksi ympäristöministeriö valmisteli yhteistyötahojen ja asiantuntijoiden kanssa tulevaisuussuunnitelman. Sen neljä pääteemaa ovat:

A. Asuntokannan parantaminen, uustuotanto ja asuinympäristöjen kehittäminen
B. Ikäteknologia ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa
C. Kuntien toiminta ja yhteistyö ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä
D. Ennakointi ja varautuminen

Tähän tiivistelmään on koottu johtopäätöksiä ja suosituksia keskeisimmistä Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017 selvityksistä.

Lisätietoa ikääntyneiden asumisesta tästä linkistä

Älyteknologiset ratkaisut ikääntyneen asumisessa, lue Ympäristöministeriön raportti

Suvanto ry – turvallisen vanhuuden puolesta

EKL:n 112 turvallisuuspäivä yhdessä Suvanto ry:n kanssa


Asutko hissittömässä talossa?

ARAn toteuttamassa valtakunnallisessa hissihankkeessa laadittiin oma tulevaisuussuunnitelma. Ikääntyneiden asumisen kehittämiseen liittyvä yhteistyö jatkuu ohjelman toteutukseen osallistuneiden ministeriöiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Katso haastatteluvideo, jossa joensuulainen Arvo Pölönen kertoo, miten kotikerrostaloon saa hissin.