Elinvoimaa

Elinvoimaa-toiminnan tärkein tehtävä on tuottaa ikääntyville, heistä kootuille ryhmille ja yhteisöille iloa sekä oppimisen mahdollisuuksia mukavassa seurassa. Elinvoimaa ehkäisee ikääntyvien syrjäytymistä, edistäen ikääntyvien mielen hyvinvointia, jaksamista ja yhteisöllisyyttä. Toiminta on tarkoitettu kaikille ikääntyville.

Ajankohtaista

Katso ja kuuntele uudet esittely-videomme

Elämä ikääntyvänä poikkeusajan Suomessa -dialogikeskustelujen tulokset
Poikkeusaika lisää huolta terveydestä, läheisten selviytymisestä ja taloudellisesta tulevaisuudesta. Ikääntyvien elämänkokemus tuo varmuutta, luottamusta ja voimavaroja selviytyä vaikeistakin tilanteista. Poikkeusaika voi yhdistää ihmisiä ja lisätä avunantoa, ilman hintalappua. Tutustu keskustelutuloksiin.
EKL -YouTubekanavalla
Elinvoimaa on julkaissut Kuminauha- ja Keppijumppavideot EKL:n uudella YouTube-kanavalla. Käy katsomassa ja jumppaamassa Kuminauhajumppa ja Keppijumppa.
Paas poiketen kulttuuriin -verkkokoulutus
Toteutimme Paas poiketen kulttuuriin -koulutuksen verkossa ja tallensimme sen. Voit perehtyä sen sisältöön, milloin sinulle sopii. Video tuo esiin erilaisia kulttuurin kokemisen mahdollisuuksia ja mielen hyvinvointia vahvistavia kohteita netissä. Paas poiketen kulttuuriin -verkkokoulutus (32 min.)
Huom! Vuonna 2019 Kulttuuripassi-kokeiluun tilattuja ja täytettyjä passeja voi palauttaa heinäkuun 2020 loppuun saakka ja hyödyntää siinä Mielen hyvinvointiin -sivuston kohteita.
OLLA LÄSNÄ JA KUUNNELLA
Kysyimme eläkkeensaajavapaaehtoisilta, Mikä vahvistaa heidän mielen hyvinvointiaan parhaiten? ja Miten vapaaehtoisia tulee tukea, jotta he jaksavat olla vapaaehtoisina? Lue tulokset Mielen hyvinvoinnin edistäminen kyselyn Olla läsnä ja kuunnella -raportista. Miesten vastaukset samaan kyselyyn poikkesivat hieman. Luonto koettiin tärkeämmäksi. Miesten vastaukset täällä.

Mihin Elinvoimaa-toiminta tähtää?
Elinvoimaa-koulutukset vaikuttavat siten, että

 • Yhdistyksissä on Hyvän mielen kulttuurikerho (HMKK) -ohjaajia, jotka kehittävät mielen hyvinvointia vahvistavaa kerhotoimintaaa ikääntyvien kanssa. HMKKerhoissa eläkkeensaajat kokoontuvat erilaisten teemojen äärelle, osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun, kokevat kuuluvansa ryhmään, saavat uutta sisältöä ja merkitystä elämäänsä.
 • EKL-piireissä on LUOTSI-ohjaajia, jotka tukevat vapaaehtoisten jaksamista. Vapaaehtoistoiminta saa arjen työtä helpottavaa tukea sekä uusia keinoja toteuttaa tehtäviään, arvioida ja kehittää toimintaa.
 • Ikääntyvien yhteisöt voivat uudistaa toimintaansa ja saada mukaan myös uusia ikääntyneitä.
 • Osallistujat soveltavat koulutuksissa saatua tietoa omaan elämään ja osaavat huolehtia niin omasta kuin läheisten mielen hyvinvoinnista.

Kulttuurin edistäminen vaikuttaa siten, että

 • Ikääntyvien yhteisöt saavat uusia tapoja ja materiaalia toteuttaa monipuolista seniorikulttuuria ja yhteisöllisyyttä, joka vahvistaa ikääntyvien mielen hyvinvointia.
 • Ikääntyvien yhteisöjen toiminta rikastuu ja innostaa uusia ikääntyviä mukaan. mm. Kulttuurikilometrit, Kulttuuripassi ja Paas poiketen -toiminta voidaan toteuttaa silloin kun se yhteisöille sopii.
 • Seniorikulttuuri vahvistuu ja saa paikallisia sekä yksilöllisiä piirteitä.
 • Ikääntyvien osallisuus lisääntyy ja kokemukset sosiaalisesta vuorovaikutuksesta sekä mielen hyvinvoinnista vahvistuu.

Mielen hyvinvointia, kerho- ja vapaaehtoistoimintaa tukevien materiaalien kehittäminen sekä käyttö vaikuttavat siten, että

 • Ikääntyneet pääsevät itse kehittämään helposti käyttöönotettavia menetelmiä, joilla edistetään mielen hyvinvointia.
 • Ohjaajien, kerhojen, vapaaehtoisten ja ikääntyvien käytössä on helppoja ja edullisia sekä yhteisöllisyyttä, että osallisuutta vahvistavia menetelmiä.
 • Ikääntyvien yhteisöjen toiminta monipuolistuu, jolloin ikääntyvien arjessa on mielen hyvinvointia vahvistavaa tekemistä.

Viestimällä edellä mainituista asioista, haluamme tavoittaa kasvavan määrän ikääntyneitä. Tärkeää on, että tieto ikääntyvien syrjäytymisen ehkäisemiseen vaikuttavista ja erilaisista mielen hyvinvointia vahvistavista toimintatavoista leviää. Tärkeää on myös, että mielen hyvinvoinnista käytävä keskustelu lisääntyy ja arkipäiväistyy ikääntyvien keskuudessa.

EKL Elinvoimaa toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen Stea:n kohdennetulla avustuksella (Ak).
Hyvällä mielellä läpi elämän slogankuva