Elinvoimaa

Elinvoimaa-toiminnan tärkein tehtävä on tuottaa eläkkeensaajille ja yhdistyksille iloa sekä oppimisen mahdollisuuksia mukavassa seurassa. Elinvoimaa edistää ikääntyvien mielen hyvinvointia, jaksamista ja yhteisöllisyyttä, jotka ehkäisevät syrjäytymistä. Elinvoimaa tukee EKL-yhdistysten vapaaehtoisten jaksamista, uusien Hyvän mielen kulttuurikerhojen käynnistymistä, hyvinvoinnin vahvistumista kulttuurin avulla sekä tuottaa helposti käyttöön otettavien menetelmiä, yhdessä yhdistysten kanssa. Toiminta on tarkoitettu kaikille eläkkeensaajille.

OLLA LÄSNÄ JA KUUNNELLA
Kysyimme eläkkeensaajavapaaehtoisilta, Mikä vahvistaa heidän mielen hyvinvointiaan parhaiten? ja Miten vapaaehtoisia tulee tukea, jotta he jaksavat olla vapaaehtoisina? Lue tulokset Mielen hyvinvoinnin edistäminen kyselyn -raportista.

Elinvoimaa-koulutukset vaikuttavat siten, että

 • Yhdistyksissä on Hyvän mielen kulttuurikerho (HMKK) -ohjaajia, jotka kehittävät mielen hyvinvointia vahvistavaa kerhotoimintaa ikääntyvien kanssa. HMKKerhoissa eläkkeensaajat kokoontuvat erilaisten teemojen äärelle, osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun, kokevat kuuluvansa ryhmään, saavat uutta sisältöä ja merkitystä elämäänsä.
 • EKL-piireissä on LUOTSI-ohjaajia, jotka tukevat yhdistysten vapaaehtoisten jaksamista. Vapaaehtoistoiminta saa arjen työtä helpottavaa tukea sekä uusia keinoja toteuttaa tehtäviään, arvioida ja kehittää toimintaa.
 • Yhdistykset voivat uudistaa toimintaansa ja saada mukaan myös uusia ikääntyneitä.
 • Osallistujat soveltavat koulutuksissa saatua tietoa omaan elämään ja osaavat huolehtia niin omasta kuin läheisten mielen hyvinvoinnista.

Kulttuurin edistäminen vaikuttaa siten, että

 • Yhdistykset saavat uusia tapoja ja materiaalia toteuttaa monipuolista seniorikulttuuria ja yhteisöllisyyttä, joka vahvistaa ikääntyvien mielen hyvinvointia.
 • Yhdistyksien toiminta rikastuu ja innostaa uusia ikääntyviä mukaan. mm. Kulttuurikilometrit, Kulttuuripassi ja Paas poiketen -toiminta voidaan toteuttaa silloin kun yhdistykselle sopii.
 • Seniorikulttuuri vahvistuu ja saa paikallisia sekä yksilöllisiä piirteitä.
 • Ikääntyvien osallisuus lisääntyy ja kokemukset sosiaalisesta vuorovaikutuksesta sekä mielen hyvinvoinnista vahvistuu.

Mielen hyvinvointia, kerho- ja vapaaehtoistoimintaa tukevien materiaalien kehittäminen sekä käyttö vaikuttavat siten, että

 • Ikääntyneet pääsevät itse kehittämään helposti käyttöönotettavia menetelmiä, joilla edistetään mielen hyvinvointia.
 • Ohjaajien, kerhojen, vapaaehtoisten ja ikääntyvien käytössä on helppoja ja edullisia sekä yhteisöllisyyttä, että osallisuutta vahvistavia menetelmiä.
 • Yhdistyksen toiminta monipuolistuu, jolloin ikääntyneiden arjessa on mielen hyvinvointia vahvistavaa tekemistä.

Viestimällä edellä mainituista asioista, haluamme tavoittaa kasvavan määrän ikääntyneitä. Tärkeää on, että tieto ikääntyvien syrjäytymisen ehkäisemiseen vaikuttavista ja erilaisista mielen hyvinvointia vahvistavista toimintatavoista leviää. Tärkeää on myös, että mielen hyvinvoinnista käytävä keskustelu lisääntyy ja arkipäiväistyy ikääntyvien keskuudessa.

EKL Elinvoimaa toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen Stea:n kohdennetulla avustuksella (Ak).