Elinvoimaa

Elinvoimaa-toiminnan tärkein tehtävä on tuottaa ikääntyville, heistä kootuille ryhmille ja yhteisöille iloa sekä oppimisen mahdollisuuksia mukavassa seurassa. Elinvoimaa ehkäisee ikääntyvien syrjäytymistä, edistäen ikääntyvien mielen hyvinvointia, jaksamista ja yhteisöllisyyttä. Toiminta on tarkoitettu kaikille ikääntyville.

Elinvoimaa on mukana Erätauko-viikolla 1.-7.12.2020 -
Tule mukaan dialogiin keskustelemaan aiheesta, minkälainen on ikääntyvän Suomi, ja tarkemmin miltä ikääntyvän Suomi näyttää nyt koronan keskellä ja tulevaisuudessa. Lue lisää täältä.

Katso ja kuuntele esittely-videomme

Mihin Elinvoimaa-toiminta tähtää?
Elinvoimaa-koulutukset vaikuttavat siten, että

 • Yhdistyksissä on Hyvän mielen kulttuurikerho (HMKK) -ohjaajia, jotka kehittävät mielen hyvinvointia vahvistavaa kerhotoimintaaa ikääntyvien kanssa. HMKKerhoissa eläkkeensaajat kokoontuvat erilaisten teemojen äärelle, osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun, kokevat kuuluvansa ryhmään, saavat uutta sisältöä ja merkitystä elämäänsä.
 • EKL-piireissä on LUOTSI-ohjaajia, jotka tukevat vapaaehtoisten jaksamista. Vapaaehtoistoiminta saa arjen työtä helpottavaa tukea sekä uusia keinoja toteuttaa tehtäviään, arvioida ja kehittää toimintaa.
 • Ikääntyvien yhteisöt voivat uudistaa toimintaansa ja saada mukaan myös uusia ikääntyneitä.
 • Osallistujat soveltavat koulutuksissa saatua tietoa omaan elämään ja osaavat huolehtia niin omasta kuin läheisten mielen hyvinvoinnista.

Kulttuurin edistäminen vaikuttaa siten, että

 • Ikääntyvien yhteisöt saavat uusia tapoja ja materiaalia toteuttaa monipuolista seniorikulttuuria ja yhteisöllisyyttä, joka vahvistaa ikääntyvien mielen hyvinvointia.
 • Ikääntyvien yhteisöjen toiminta rikastuu ja innostaa uusia ikääntyviä mukaan. mm. Kulttuurikilometrit, Kulttuuripassi ja Paas poiketen -toiminta voidaan toteuttaa silloin kun se yhteisöille sopii.
 • Seniorikulttuuri vahvistuu ja saa paikallisia sekä yksilöllisiä piirteitä.
 • Ikääntyvien osallisuus lisääntyy ja kokemukset sosiaalisesta vuorovaikutuksesta sekä mielen hyvinvoinnista vahvistuu.

Mielen hyvinvointia, kerho- ja vapaaehtoistoimintaa tukevien materiaalien kehittäminen sekä käyttö vaikuttavat siten, että

 • Ikääntyneet pääsevät itse kehittämään helposti käyttöönotettavia menetelmiä, joilla edistetään mielen hyvinvointia.
 • Ohjaajien, kerhojen, vapaaehtoisten ja ikääntyvien käytössä on helppoja ja edullisia sekä yhteisöllisyyttä, että osallisuutta vahvistavia menetelmiä.
 • Ikääntyvien yhteisöjen toiminta monipuolistuu, jolloin ikääntyvien arjessa on mielen hyvinvointia vahvistavaa tekemistä.

Viestimällä edellä mainituista asioista, haluamme tavoittaa kasvavan määrän ikääntyneitä. Tärkeää on, että tieto ikääntyvien syrjäytymisen ehkäisemiseen vaikuttavista ja erilaisista mielen hyvinvointia vahvistavista toimintatavoista leviää. Tärkeää on myös, että mielen hyvinvoinnista käytävä keskustelu lisääntyy ja arkipäiväistyy ikääntyvien keskuudessa.

EKL Elinvoimaa toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen Stea:n kohdennetulla avustuksella (Ak).