Elinvoimaa

Elinvoimaa-toiminnan tärkein tehtävä on tuottaa ikääntyville, heistä kootuille ryhmille ja yhteisöille iloa sekä oppimisen mahdollisuuksia mukavassa seurassa. Elinvoimaa ehkäisee ikääntyvien syrjäytymistä, edistäen ikääntyvien mielen hyvinvointia, jaksamista ja yhteisöllisyyttä. Toiminta on tarkoitettu kaikille ikääntyville.

Katso ja kuuntele esittelytallenteet
Mitä Elinvoimaa tarjoaa ikääntyville?
Koulutukset 2020
Kulttuuri-toiminta
Elinvoimaa materiaalia ja menetelmiä

Lisätietoa:
Elinvoimaa-kirje eläkkeensaajille kertoo toiminnasta lyhyesti
Elinvoimaa-toiminnan vaikuttavuustavoitteet

EKL Elinvoimaa toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen Stea:n kohdennetulla avustuksella (Ak).

Hyvällä mielellä läpi elämän slogankuva