Kulttuurikilometrit

Kulttuurikilometrit-ryhmätoiminta yhdistää liikunnan ja kulttuurin.

Toiminnan tavoitteena on

 1. Antaa mahdollisuuksia mukavaan yhdessäoloon
 1. Houkutella liikkumaan ja keräämään kävelykilometrejä yhdessä
 • Ryhmä järjestää lähiympäristössä yhteisiä kävelyretkiä, joihin mahdollisimman moni voi osallistua. Arvioidaan / mitataan kuljettu matka lähtöpisteestä päätepisteeseen. Kaikkien osallistujien kävelemät matkat lasketaan yhteen (5 kävelijää, kuljettu matka 2 km > yhteensä 5x2 km = 10 km). Isompi ryhmä kerää siis enemmän kilometrejä.
 1. Tutustua yhdessä erilaisiin kulttuurimuotoihin ja -kohteisiin
 • Kävelyiden aikana keskustellaan ja perehdytään yhdessä valittuun kulttuurikohteeseen sekä jaetaan myös omia kokemuksia.
 • Matkasta voidaan pitää ”matkapäiväkirjaa”, johon merkitään kuljettu matka ja osallistujat sekä aiheeseen liittyvää tietoa. Vaikka kävellään omalla paikkakunnalla, voidaan matkakertomuksessa käyttää mielikuvitusta ja kuvailla kuviteltua reittiä ja matkan edistymistä sekä matkan varrella olevia kulttuurikohteita.
 • Teeman ympärille voidaan järjestää tapahtuma, jossa esitellään kohde ja aiheeseen liittyvää kiinnostavaa tietoa. Toteutuksessa saa vapaasti irrotella ja käyttää luovuutta.

Kulttuurikävelyjen toteuttaminen

 • Kerätkää kokoon ryhmä kulttuurista ja kävelystä kiinnostuneita.
 • Valitkaa kiinnostava kulttuurikohde. Kohde voi olla esimerkiksi kuuluisa muistomerkki, taidemaalarin koti, historiallinen tapahtumapaikka tms. joko omalla paikkakunnalla, kotimaassa tai ulkomailla. Kohteita voi olla myös useita.
 • Suunnitelkaa haluamanne kulttuurimatka. Matka voi alkaa omalta paikkakunnalta tai kuvitellusta lähtöpisteestä. Matka voi olla vain yhteen kohteeseen, useampia matkoja eri kohteisiin, rengasmatka tai joku muu. Selvittäkää / arvioikaa matkan pituus. Tehtävänä on järjestää yhteisiä kävelyretkiä niin kauan, että vaadittu kilometrimäärä täyttyy ja ”pääsette perille”. Kävellyt kilometrit kerrotaan kävelylle osallistuvien määrällä ja matka etenee kilometrimäärän mukaan.
 • Sopikaa kävelyaikataulut ja reitit.
 • Keskustelkaa, jakakaa kokemuksia ja tietoa valitsemistanne kulttuurikohteista ja -aiheista kävelyjen aikana.
 • Voitte halutessanne pitää matkapäiväkirjaa, johon kirjataan päivämäärät, osallistujamäärät ja kertyneet kilometrit. Lisäksi voitte kirjata, mitä matkan varrella näette ja koette (oikeasti tai kuvitellen) ja fiilistellä tuntemuksia. Mielikuvituksen avulla voitte matkustaa vaikka maapallon toisella puolella. Aiheeseen liittyvää tietoa, materiaalia ja tarinoita voi myös kerätä ja tallentaa.
 • Juhlistakaa perille pääsyä haluamallanne tavalla kävelyporukan kesken tai isommalla porukalla kokoontumalla teeman ääreen, jolloin muutkin pääsevät osallisiksi kulttuurimatkasta.

Tulostettava Kulttuurikilometrit-ohje
Tutustu esimerkkeihin


Anna palautetta Elinvoimaa-toiminnalle