Luotsi-ohjaus

Luotsi-ohjaus on tarkoitettu vapaaehtoisille, yhdistysaktiiveille ja kerhojen ohjaajille tukemaan ja auttamaan heitä omassa vapaaehtoistehtävässään. Luotsi-ohjaus antaa vapaaehtoisille mahdollisuuden yhdessä purkaa kuormitusta, vaihtaa kokemuksia ja oppia uutta. Luotsiryhmää ohjaa koulutettu Luotsi- / työnohjaaja. Elinvoimaa-toiminnan tarjoamat Luotsiryhmät kokoontuvat Teamsissa, ryhmät ovat valtakunnallisia ja niihin voivat (ja on toivottavaakin) osallistua vapaaehtoiset eri yhdistyksistä. Paikalliset Luotsiryhmät voivat tavata kasvotusten koulutetun Luotsiohjaajan kanssa.

Luotsiohjaajakoulutus

Koulutuksessa osallistuja saa valmiuksia käynnistää ja ohjata työnohjauksellisin menetelmin Luotsiryhmiä, joiden tarkoituksena on tukea erilaisissa tehtävissä toimivia vapaaehtoisia. Ohjaajan tehtävänä on varmistaa, että ryhmässä vallitsee hyvä keskusteluilmapiiri ja kaikki pääsevät osallistumaan tasapuolisesti. Ohjaajan vastuulla ei ole antaa valmiita vastauksia ja hyviä neuvoja, vaan ryhmä pohtii asioita yhdessä, ja esiin saadaan monipuolisesti erilaisia näkökulmia.

Koulutus on kaksiosainen ja sisältää ohjausharjoittelun. Tässä kannattaa yhdistyksen tai piirin hyödyntää koulutusta ja saada samalla alueelleen oma Luotsiohjaaja ja toimiva Luotsiryhmä. Ohjausryhmät toteutetaan kasvokkain. Koulutukseen osallistujat saavat Luotsiohjauksen ohjausta kouluttajiltaan.

Seuraava koulutus 20.-21.3., toinen osa 13.-14.11. Helsinki, Park Hotel Käpylä
Koulutus on maksuton sisältäen majoituksen 2 hh ja ateriat. Koulutukseen otetaan 10 osallistujaa.
Kouluttajina toimivat Petra Toivonen ja Paula Noresvuo.
Ilmoittaudu viim. 28.2. TÄSTÄ


Paas poiketen -vierailijoille kolme valtakunnallista Luotsi-ryhmää Teamsissa

Ryhmän tarkoitus on rohkaista, tukea ja kannustaa Paas poiketen -vapaaehtoisia tärkeässä tehtävässään. Tapaamisissa on mahdollisuus purkaa mieltään mutta myös jakaa onnistumisia ja ilonaiheita. Yhdessä myös opitaan ja kehitetään toimintaa.
Jokaiseen ryhmään valitaan max. 10 osallistujaa eri paikkakunnilta. Jos tilaa on, voi samasta yhdistyksestä osallistua useampikin vapaaehtoinen. Ryhmän aloitettua siihen ei enää oteta uusia jäseniä. Kukin ryhmä kokoontuu kuusi kertaa.
Ryhmää ohjaa Luotsi- / työnohjaaja, jonka tehtävänä on mahdollistaa ryhmäläisten tasa-arvoinen kohtaaminen ja hyvä keskusteluilmapiiri. Ohjaaja ei tarjoa valmiita ratkaisuja tai ohjeita, vaan asioita pohditaan yhdessä.
Ryhmänohjaajaa ja ryhmäläisiä sitoo vaitiolovelvollisuus ryhmässä esiin nousevista asioista.

Ryhmä A: MA 18.3., 22.4., 27.5., 16.9., 21.10., 25.11. klo 9.00-10.30. Ilmoittaudu TÄSTÄ

Ryhmä B: TI 23.4., 28.5., 10.9., 15.10., 12.11. klo 13.00-14.30 (+ yksi tapaaminen 2025). Ilmoittaudu TÄSTÄ

Ryhmä C: PE 27.9., 8.11. klo 9.00-10.30 (+ neljä tapaamista 2025)


Yhdistys voi tilata Luotsiohjausta oman yhdistyksen aktiivitoimijoille

Valtakunnallisissa Luotsiryhmissä keskustellaan yleisesti aihepiiriin liittyvistä asioista ja ilmiöistä eikä keskitytä pelkästään yhteen yhdistykseen tai vapaaehtoiseen. Ajatuksena on, että kaikki pystyvät osallistumaan ja tuomaan erilaisia näkökulmia esiin ja kaikilla on mahdollisuus oppia toisten kokemuksesta.

Yhdistykset voivat tilata Luotsiohjausta myös oman yhdistyksensä aktiivitoimijoille, jos on esimerkiksi tarvetta panostaa vapaaehtoisten jaksamiseen tai pohtia toimintaa ja sen haasteita yhdessä. Ryhmä kokoontuu Teamsissa ja toimii työnohjauksellisin periaattein.
Huom! Voitte myös hyödyntää Luotsiohjaajakoulutusta, jos haluatte oman ohjaajan alueellenne.


Anna palautetta Elinvoimaa-toiminnalle