Hyvän mielen kulttuurikerho®

Hyvän mielen kulttuurikerho® innostaa yhdistyksiä kehittämään mielen hyvinvointia vahvistavaa toimintaa ja kannustaa ikääntyneitä osallistumaan.

Hyvän mielen kulttuurikerho esittelydiat.

Hyvän mielen kulttuurikerho® (HMKK) on EKL:n oma tuotesuojattu toimintakokonaisuus, joka sisältää mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen tarkoitettuja menetelmiä ja -koulutuspaketin. Hyvän mielen kulttuurikerho® on tarkoitettu kaikille EKL-yhdistyksille, eläkkeensaajille ja ikääntyneille, niin maaseudulla kuin kaupungissa.

Mielen hyvinvointia vahvistaa osallistuminen itselleen mielekkääseen tekemiseen, jossa saa käyttää omaa osaamistaan ja kykyjään, kokeilla ja oppia uusia asioita ja ennen kaikkea nauttia toisten ihmisten mukavasta seurasta.

Kulttuuri on paljon muutakin kuin taidenäyttelyt, teatterit ja konsertit. Elämme keskellä kulttuuria ja lähes minkä tahansa toiminnan voi kytkeä kulttuurin alle. Siksi ei kannata rajoittaa itseään liikaa, vaan kutsua ihmiset koolle yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisesti yhteistä tekemistä.
Hyvän mielen kulttuurikerho® voi toimia yhden teeman ympärillä; esim. tutustutaan lähialueen historiaan, kulttuuriin tai elinkeinoelämään, harrastetaan liikuntaa, musiikkia, matkailua tai ruokakulttuuria tai teemat voivat vaihdella eri kerroilla. Tärkeää on, että toiminta on avointa, edullista ja mukaansa houkuttelevaa ja sitä voi toteuttaa monella eri tavalla.
"Elävä kulttuuriperintö on läsnä jokaisen ihmisen arjessa." Lue Museoviraston Leena Marsion mielipidekirjoitus HS 17.5.2023.

Menetelmistä julkaistu käsikirja ja koulutus tukevat kerhon suunnittelua ja käytännön toteuttamista. Menetelmät ovat muokattavissa erilaisten yhteisöjen toimintaan ja alueelle sopivaksi sekä myös kumppaneiden kanssa toteutettavaksi. Järjestösuunnittelija tukee kerhojen käynnistämistä paikan päällä. Koulutus ja käynnistettäville kerhoille annettava tuki ovat osallistujille ja yhdistyksille maksuttomia.

Ideoita toimintaan - koottu HMKK-ohjaajakoulutuksessa 12.-14.4.2023

Tiedota toiminnasta: Tulostettava esite, jonka voit ladata omalle koneellesi ja täydentää siihen seuraavan tapaamisen tiedot ja oman yhdistyksen yhteystiedot.

Hyvän mielen kulttuurikerho-ohjaaja -koulutukset

• Koulutuksesta saadun tiedon avulla osallistujat pystyvät käynnistämään ja ohjaamaan Hyvän mielen kulttuurikerhoja, joiden myötä yhdistykset voivat monipuolistaa omaa toimintaansa ja tarjota uusia osallistumismahdollisuuksia.
• HMKK-ohjaajakoulutus antaa tietoa, ideoita ja keinoja toiminnan suunnitteluun ja mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen sekä tukea yhdistysten kerho- ja vapaaehtoistoimintaan.
• Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntyville, jotka haluavat vahvistaa ikääntyvien mielen hyvinvointia ja siitä käytävää keskustelua omassa arjessa ja erilaisissa ryhmissä.