Paas poiketen

Paas poiketen -toiminta elvyttää vanhaa kyläilykulttuuria. Toiminnan tavoitteena on vähentää ikääntyvien kokemaa yksinäisyyttä ja vahvistaa osallisuuden tunnetta vapaaehtoisvoimin.

Tutkimustenkin mukaan yksinäisyys on yksi ikääntyneiden suurimmista ongelmista ja huolenaiheista (Huomisen kynnyksellä 2022). Paas poiketen -toiminnan tarkoituksena on tuoda iloa ja mukavaa yhdessäoloa ikääntyneiden arkeen ja vähentää yksinäisyyden kokemuksia.

Koulutetut vapaaehtoiset käyvät tervehtimässä ikääntyneitä, juttelevat ja viettävät yhdessä aikaa ikääntyneen voimavarojen ja toiveiden mukaan. Vierailut on helpointa aloittaa omista läheisistä ja tutuista tai oman yhdistyksen entisistä toimijoista.

Itsensä yksinäisiksi tuntevat ikääntyneet tai heidän läheisensä voivat ottaa yhteyttä paikalliseen EKL-yhdistykseen, jossa toimintaa on, ja kutsua vapaaehtoisia kylään. Vierailuja voidaan tehdä myös palvelutaloihin ja hoitolaitoksiin.

Elinvoimaa tukee yhdistyksiä, jos nämä tarvitsevat apua toiminnan esittelyssä, markkinoinnissa tai esimerkiksi yhteistyösopimuksissa.

Paas poiketen-toimintaan eivät kuulu palvelu- tai hoitosuunnitelman mukaiset tehtävät, kotityöt, kaupassa käynti tms.

Katso Vinkkejä vierailulle.


Paas poiketen -toimintaa on mm. näissä EKL-yhdistyksissä

Keravan Eläkkeensaajat ry

Nokian Eläkkeensaajat ry

Mouhijärven Eläkkeensaajat ry

Lisäämme tähän Paas poiketen -toiminnassa olevia yhdistyksiä, jos yhdistys antaa siihen suostumuksensa. Edellytyksenä on, että toiminta näkyy myös yhdistyksen kotisivuilla yhteystietoineen.
Tässä MALLI, miten toiminnasta voi kertoa yhdistyksen sivuilla.


Paas poiketen -koulutukset vapaaehtoisille

Kaksipäiväisessä koulutuksessa tutustutaan toimintamalliin ja sen periaatteisiin, harjoitellaan kohtaamista ja suunnitellaan oman Paas poiketen -toiminnan käynnistämistä, koordinointia ja markkinointia.
Koulutus alkaa tulopäivänä klo 10.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 16.00. Koulutuksiin sisältyy majoitus 2hh ja ateriat. Ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu nettilinkin kautta / sähköpostilla / puhelimella. Koulutuksen varmistuttua ilmoittautuneet saavat sähköpostiin vahvistuksen.

KOULUTUSESITE
Seuraavat koulutukset:
17.-18.9. Kiipula, Turenki
28.-29.10. Paikka ilmoitetaan myöhemmin


Paas poiketen -toimintaa koordinoiville tai asiasta kiinnostuneille tietoa ja vertaistapaamisia Teamsissa

Nämä tapaamiset on tarkoitettu kaikille yhdistysten vapaaehtoisille, jotka vastaavat Paas poiketen -toiminnan organisoimisesta ja käytännöistä. Mukaan saavat tulla myös muut toiminnasta kiinnostuneet. Täällä kuulet ajankohtaiset Paas poiketen -asiat ja saat kertoa omista onnistumisista ja haasteista sekä esittää toiveita Elinvoimaa-toiminnasta saatavalle tuelle. Kehitetään yhdessä toimivia ratkaisuja.
Seuraava tapaaminen 17.5. klo 9.00-10.00. ILMOITTAUDU TÄSTÄ
Syksyllä tavataan 18.10. klo 9.00-10.00.


Vapaaehtoisten tueksi kolme valtakunnallista Luotsi-ryhmää Teamsissa

Luotsiryhmä on tarkoitettu sekä Paas poiketen-vierailijoille että HMKK-, Nestorit- ja muille ryhmänohjaajille. Ryhmän tarkoitus on rohkaista, tukea ja kannustaa vapaaehtoisia tärkeässä tehtävässään. Tapaamisissa on mahdollisuus purkaa mieltään mutta myös jakaa onnistumisia ja ilonaiheita. Yhdessä myös opitaan ja kehitetään toimintaa.

Jokaiseen ryhmään valitaan max. 10 osallistujaa eri paikkakunnilta. Jos tilaa on, voi samasta yhdistyksestä osallistua useampikin vapaaehtoinen. Ryhmän aloitettua siihen ei enää oteta uusia jäseniä. Kukin ryhmä kokoontuu kuusi kertaa.
Ryhmää ohjaa Luotsi- / työnohjaaja, jonka tehtävänä on mahdollistaa ryhmäläisten tasa-arvoinen kohtaaminen ja hyvä keskusteluilmapiiri. Ohjaaja ei tarjoa valmiita ratkaisuja tai ohjeita, vaan asioita pohditaan yhdessä.
Ryhmänohjaajaa ja ryhmäläisiä sitoo vaitiolovelvollisuus ryhmässä esiin nousevista asioista.

Ryhmä A: MA 18.3., 22.4., 27.5., 16.9., 21.10., 25.11. klo 9.00-10.30.

Ryhmä B: Huom! Aloituspäivä muuttunut! MA 22.4, muut tapaamiskerrat 28.5., 10.9., 15.10., 12.11. klo 13.00-14.30 (+ yksi tapaaminen 2025). ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ryhmä C: PE 27.9., 8.11. klo 9.00-10.30 (+ neljä tapaamista 2025)

Yhdistysten on mahdollista tilata Luotsiohjausta myös pelkästään oman yhdistyksen toimijoille.


Näin käynnistät paikallisen Paas poiketen -toiminnan

Paas poiketen toimintamalli

Paas poiketen -opas yhdistyksille toiminnan suunnittelun ja käynnistämisen tueksi. Tulosta opas TÄSTÄ

Maksuttomia Paas poiketen -materiaaleja ja muita Elinvoimaa -materiaaleja voi hyödyntää ikääntyvien kohtaamisessa.
Vinkkejä vierailulle - Paas poiketen -koulutuksessa kerättyjä ideoita.


Tehdään toiminta näkyväksi raportoimalla vierailukerrat

Pystyäksemme tukemaan yhdistysten Paas poiketen -toimintaa tarvitsemme tietoa toiminnan laajuudesta ja vaikutuksista. Siksi keräämme vierailutietoja mm. rahoittajaa varten (STEA).
Raportointiohjeet ja -lomakkeet TÄÄLLÄ


Anna palautetta Elinvoimaa-toiminnalle