Svenska sidor i medlemstidningen

Centralförbundet publicerar en egen tidning Eläkkeensaaja. Den utkommer sex gånger årligen och innehåller information både om pensionspolitiska frågor och aktiviteter inom de olika distrikten. Denna tidning har också en sida med information och artiklar på svenska. På den svenska sidan kommenteras aktuella pensionspolitiska händelser, men den innehåller också föreningsnytt. Medlemmar kan också läsa om vad semesterhemmen Rajaniemi i Virdois har att bjuda.

Eläkkeensaaja 2/2022

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande

Svenska distrikts sidor

Eläkkeensaaja 1/2022

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 6/2021

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 5/2021

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 4/2021

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande

Svenska distrikts sida