Svenska sidor i medlemstidningen

Centralförbundet publicerar en egen tidning Eläkkeensaaja. Den utkommer sex gånger årligen och innehåller information både om pensionspolitiska frågor och aktiviteter inom de olika distrikten. Denna tidning har också en sida med information och artiklar på svenska. På den svenska sidan kommenteras aktuella pensionspolitiska händelser, men den innehåller också föreningsnytt. Medlemmar kan också läsa om vad semesterhemmen Rajaniemi i Virdois har att bjuda.

Eläkkeensaaja 5/2023

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
Vi ska uppmuntra seniorer att delta i arbetslivet

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 4/2023

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
Vårdardimensioneringen aktuell igen

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 3/2023

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
Vi behöver kunskap och visioner inför framtiden – Vi måste lämna den politik som handlar om en kronisk underresursering och att klara sig med knapphet

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 2/2023

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
En reform av pensionssystemet åter aktuell

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 1/2023

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
Med din röst påverkar du

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 6/2022

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
Inför valet lyssnar man till pensionstagarna, nu ska vi höja våra röster!

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 5/2022

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
En järndos av åsikter bland 55–84-åringar

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 4/2022

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
Stödet till närståendevården bör harmoniseras i välfärdsområdena

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 3/2022

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
EETU rf är en intressebevakningshandske med sex fingrar

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 2/2022

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
Stöd och respekt för närståendevårdarna

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 1/2022

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
Vårdreformen och elektroniska tjänster

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 6/2021

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
Alltid för de svagare och på deras sida

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 5/2021

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
Rösta och påverka

Svenska distrikts sida

Eläkkeensaaja 4/2021

Ledarsida, Simo Paassilta, chefredaktör, PCF´s ordförande:
Förverkligandet av kongressperiodens mål

Svenska distrikts sida