EKL:n teesit aluevaaleihin 2022

Eläkkeensaajien Keskusliitto julkaisi aluevaaliteesinsä liittokokouksensa julkilausuman yhteydessä 4.11.2021.

Historialliset aluevaalit pidetään ensimmäistä kertaa. Valitsemme aluevaltuustot, jotka käyttävät ylintä päätösvaltaa Suomeen perustettavilla uusilla hyvinvointialueilla. Ne päättävät alueen toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Alueet ottavat vastuulleen uudistuksen toteutumisen myötä keskeisimpänä toimintona sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen sekä pelastustoimen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakunnallisille hyvinvointialuille, on tinkimättä huolehdittava siitä, että ikäihmisille tärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluja on riittävästi ja että ne ovat laadullisesti korkeatasoisia sekä kohtuuhintaisia. Toimivat lähipalvelut on taattava kuntalaisille ikään ja asuinpaikkaan katsomatta.

Täyttä elämää hyvinvointialueilla!

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n teesit aluevaaleihin

Liiton teesit koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

  1. Hyvinvointialueella on turvattava kohtuuhintaiset, hyvät ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut
  2. Palveluohjaus turvattava
  3. Asiakasmaksut eivät saa estää palvelujen saamista
  4. Sote-keskuskäynnit maksuttomiksi
  5. Ikääntyneelle turvallinen kotihoito sekä palveluasumisen ja laitoshoidon mahdollisuus tarvittaessa
  6. Hyvinvointialueille toimivat ja edustavat vanhusneuvostot
  7. Vanhusasiamies jokaiselle hyvinvointialueelle
  8. Hyvinvointialueiden ja kuntien tulee toimia yhteistyössä
  9. Asuminen ja joukkoliikenne ikääntyneen turvana
  10. Eläkkeensaajien tekemälle työlle sille kuuluva arvo

Löydät liiton julkistamat teesit kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.

Nyt on vaikuttamisen paikka, käytä ääntäsi!

Ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.

Vaalipäivä sunnuntaina 23.1.2022