Turvallinen lääkehoito

Alla selkokielinen artikkeli turvallisesta lääkehoidosta, joka syntyy yhteistyöllä. Artikkeli on saanut Selkokeskuksen hyväksynnän ja se on ilmestynyt Eläkkeensaaja-lehdessä numero 5/2019.

Turvallisen lääkehoidon toteutuminen vaatii yhteistyötä lääkkeen käyttäjän ja terveydenhuollon henkilökunnan välillä. Oikea lääkehoito palkitaan parempana hoitotasapainona ja elämänlaatuna.

Lääkehoito koostuu neljästä eri vaiheesta: lääkkeen aloittaminen, lääkkeen käyttö, lääkehoidon seuranta ja lääkehoidon lopettaminen. Kaikissa näissä vaiheissa lääkkeen käyttäjällä ja lääkärillä, hoitajalla ja apteekin farmaseutilla, on oma osa ja tehtävä.

Vastaat itse lääkkeesi käytöstä

Kun uusi lääkehoitosi aloitetaan, on tärkeää hyvä keskusteluyhteys ja yhteistyö lääkärin ja muiden terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Lääkäri pyrkii selvittämään parhaan mahdollisen hoidon juuri sinulle.

Siksi on tärkeää, että sitoudut lääkehoidon tavoitteisiin ja osaat käyttää lääkettäsi oikein.

Sinun vastuullasi on kertoa lääkärille muut käytössäsi olevat resepti- ja itsehoitolääkkeet ja ravintolisät. Kerro lääkärille myös oireistasi ja aikaisemmista kokemuksistasi lääkkeiden käytössä.

Lääkärin tietojärjestelmissä ei aina näy lääkeaineallergioita tai lääkkeitä. Lääkärillä ei myöskään välttämättä ole tietoja lääkkeistä, joista olet aikaisemmin saanut esimerkiksi pahoinvointia, huimausta tai ripulia. Lisäksi mahdolliset hankaluudet lääkkeiden käytössä, esimerkiksi sen nielemisessä, kannattaa kertoa lääkärille.

Kysy rohkeasti lääkäriltä mieltäsi askarruttavista asioista! Vastaanotto voi tuntua tilanteena jännittävältä ja uusi lääkehoito voi mietityttää kovasti. Voit ottaa itsellesi läheisen ihmisen mukaan vastaanotolle kysymään asioita yhdessä kanssasi.

Sopiiko lääke minulle?

Lääke otetaan usein itsenäisesti kotona. Silloin on tärkeää, että otat sitä juuri niiden ohjeiden mukaan, jotka olet saanut. Esimerkiksi älä lopeta tai muuta annosta ilman, että olet keskustellut siitä lääkärin kanssa. Seuraa lääkehoitosi vaikutuksia: auttavatko lääkkeet tai aiheuttavatko ne haittavaikutuksia.

Jos kyse on pitkään jatkuvasta lääkityksestä, voit kertoa voinnissasi tapahtuvat muutokset myös apteekissa, kun haet lisää lääkettä. Henkilökunta apteekissa ohjaa sinut tarvittaessa lääkärin vastaanotolle.

Lääkehoidon on tarkoitus olla vaikuttavaa ja tarkoituksenmukaista. Se ei saa aiheuttaa kohtuuttomia haittoja tai ongelmia. Siksi lääkehoidon onnistumista pitää seurata. Lääkehoidon seuranta tarkoittaa, että merkitset muistiin esimerkiksi paperille, miten lääkehoito toteutuu, miten se vaikuttaa ja mitkä ovat mahdolliset haittavaikutukset.

Lääkehoidossa tapahtuvat muutokset

Tavoitteena on, että sinulla on käytössäsi vain sellaisia lääkkeitä, joita sairautesi hoitoon vaaditaan. Tarvittaessa lääkkeen käyttösi voidaan lopettaa tai lääke voidaan muuttaa toiseen.

Sinä itse tai lääkärisi voi tuoda esiin tarpeen lopettaa lääkkeen käyttö tai muuttaa lääkettä. Syynä voi olla lääkkeen aiheuttama haittavaikutus, lääkkeen hinta tai epävarmuus lääkkeen käytössä. Lääkkeen lopettamista ei saa koskaan tehdä itse, vaan siitä pitää keskustella aina lääkärin kanssa.

Muistathan, että lääkkeitä, joita et käytä, ei saa koskaan luovuttaa muille, vaan ne pitää palauttaa apteekkiin. Näin estät lääkkeiden pääsyn luontoon.

Päivi Kiviranta, FT, kehittämissuunnittelija

Katri Hämeen-Anttila, dosentti, FaT, tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Selkoistaminen: Pertti Rajala, tietokirjailija