Graafinen ohjeistus

Tämä ohjeisto on avuksi yhdistysten, piirien ja sidosryhmien tarpeisiin silloin, kun on kyse EKL-tunnuksista eli logoista, väreistä, fonteista ja niiden käytöstä. Ohjeiden avulla pyritään pitämään EKL:n graafinen ulkoasu yhtenäisenä ja tunnistettavana.

Graafinen ohjeistus

Liiton pääväri viestinnässä on punainen; muina väreinä valkoinen, musta sekä mustasta rasteroidut harmaan sävyt. Näitä käytetään, kun pitää tilata painotuotteita tai muuten määrittää oikeat värit kulloiseenkin työhön.

Pyöreää puna-valkoista EKL-logopalloa käytetään

a) itsenäisenä

b) yhdessä ns. auki kirjoitetun logotekstin (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry – Pensionstagarnas Centralförbund rf tai esim. Petäjäveden Eläkkeensaajat ry) kanssa.

Älä skaalaa eli venytä tunnuksia vaan pidä ne 1:1 koossa. Kuvan koon muuttaminen varsinkin pienestä isommaksi johtaa vääjäämättä laadun heikkenemiseen.

Asiakirjoihin voi lisätä vasempaan yläkulmaan jpg-muotoisen EKL-logon. Yhdistyksissä liiton logon (EKL-pallon tai koko logon) yhteydessä käytetään myös yhdistyksen omaa logoa. Kyseiset liiton logot on kopioitavissa ja tallennettavissa omalle tietokoneelle tämän tekstin lopussa olevista linkeistä.


LOGON ERI ELEMENTIT

Liiton logo muodostuu kahdesta eri elementistä: pyöreästä EKL-pallosta sekä varsinaisesta logotekstistä (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry – Pensionstagarnas Centralförbund rf).

Pyöreää EKL-palloa voi myös käyttää yksinään sellaisissa yhteyksissä, joista ilmenee muilla tavoin, mistä järjestöstä on kyse.

EKL-logo eli pallologo + logoteksti:

a) värillinen

– puna-valkoinen pallologo, logoteksti musta tai 70–80 %:n musta (tai punaisena)

b) mustavalkoinen

– 100 %:n mustan sijaan voi käyttää tummanharmaata eli 70–80 %:n mustaa

2) Pallologon värivaihtoehdot:

a) värillinen

– pallo punainen ja EKL-lyhenne sen sisällä valkoinen

b) mustavalkoinen:

– pallo musta tai tummanharmaa, 70–80 %:n musta, ja EKL-teksti sen sisällä valkoinen

Lisäelementit:

Tarvittaessa voi asettelussa käyttää erilaisia täyte-elementtejä.

1) Linjat ja viivat:

– harmaa (harmaan sävy 40–60%:n musta), punainen ja musta

2) Palkit ja laatikot:

– harmaa palkki/laatikko (harmaan sävy 15–50 %:n musta) tai punainen, jossa teksti valkoisena (ns. negatiiviteksti)

– musta palkki/laatikko, jossa valkoinen teksti

Huom! Käytä mustaa palkkia/laatikkoa harkiten ja vain matalissa palkeissa!


ERI VÄRIMAAILMAT, ERI KÄYTTÖTARKOITUKSET

EKL-punainen:

– nettikäytössä RGB-värit: R218, G32, B39

– printti- eli painotöissä CMYK-värit: C0, M93, Y97, K0 (sanomalehtipaperilla C0, M100, Y100, K0)

– 1-väripainatuksissa (esim. t-paita, kangaskassi) PMS 485

Punaista käytetään aina 100 %:n peittävänä (ei vaaleampia sävyjä).

Musta:

– 100 %:n musta: otsikot, linjaviivat, leipäteksti jne.

Harmaat:

Mustasta rasteroidut harmaan sävyt käyttötarkoituksesta riippuen:

– esim. otsikot 70–80 %:n musta(tai PMS 444 C tai 445 C)

– tekstilaatikot: 15–25 %:n musta (tai PMS 441 C tai 442 C)

1) Omat mustavalkotulosteet kuten liiton tiedotteet ja lomakkeet

Nämä työt ovat yleisimmin tekstinkäsittelyohjelmalla tehtyjä ja itse tulostettavia A-nelosia, joihin voidaan lisätä liiton tunnus.

- logon sijoittelu lomakkeen yläosaan vasemmalle

- logo on parhaiten edukseen kun sen ympärille jätetään tyhjää tilaa

- logon minimikorkeus lomakkeissa on 20 mm

Väritulostimia käyttävät voivat ottaa käyttöön myös värillisen logon.

2) Nelivärityöt

Painolaitoksen (digi-, offset- ja arkkipaino) tekemiä ns. neliväripainotöitä varten (esitteet, lehdet, mainokset ja flaierit ym.) ilmoitetaan ns. prosessivärit (CMYK-värit). Kirjaimet CMYK viittaavat neljään painoväriin ja numerot värin peittävyysprosenttiin.

3) Lisäväripainatus, seripainotyöt (esim. kangaspainotyöt)

EKL-logon painaminen valkoiselle pohjalle onnistuu ns. kaksiväripainatuksena eli yhdellä lisävärillä, koska valmis logo muodostuu ainoastaan tummanharmaasta, punaisesta ja valkoisesta. Punainen toimii tällöin lisävärinä ja harmaa rasteroidaan mustasta. Luonnollisesti muu sisällöllinen teksti voi varioida mustan, harmaan eri sävyjen ja punaisen kesken.

Seripainotöissä (esim. paitapainatukset) sovelletaan aiemmin eri värimaailmoista kertovassa kohdassa annettuja värimääritelmiä (PMS-sävyt).

4) Web- ja näyttögrafiikka:

Netissä, esim. näillä kotisivuilla, käytetään RGB-värejä: R218, G32, B39.

Ohje tekstityyliksi eli yleisfontiksi

Varsinainen tekstimassa eli leipäteksti tiedotteisiin ja muualle kirjoitetaan EKL:n yleisfontilla Verdanalla tai Tahomalla. Päätteettömänä eli ns. groteskityyppisenä fonttina Verdana ja Tahoma ovat selkeitä ja niiden luettavuus on hyvä (vrt. esim. Times, joka on ns. päätteellinen fontti). Myös Calibri käy.

Yleisteksteissä 11 pisteen Verdana/Tahoma on sopiva ja hyvin luettava. (Tämä teksti on 11 pisteen Verdanaa.)

Pääotsikoissa Verdanaa/Tahomaa voi suurentaa ja lihavoida esim. 18–22 pisteen kokoon.

Alaotsikoissa Verdanaa/Tahomaa voi lihavoida esim. 14–16 pisteen kokoon.

Älä kuitenkaan käytä samassa tekstinpätkässä liian monia eri tyylejä eli kirjasinleikkauksia tai pistekokoja! Älä alleviivaa äläkä kirjoita pitkiä otsikoita versaalein eli suuraakkosin. Käytä myös kursiivia harkiten. Näin teksti säilyy luettavana.

EKL:n virallinen nimi

Liiton nimen virallinen kirjoitustapa on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry (huomioi isot alkukirjaimet).

Ruotsiksi: Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf

Englanniksi: The Central Association of Finnish Pensioners

Varsinaisessa yleis- eli leipätekstissä osiot ”EKL ry” ja ”PCF rf” voi jättää pois.

Liiton logossa on käytetty päätteetöntä fonttia NeutzeitS.

EKL:n LOGOJEN KOPOIOIMINEN

Tästä linkistä pääsee alasivulle, josta löytyvät logon eri versiot jpg- ja pdf-tiedostoina. Mikäli muita tiedostomuotoja tarvitaan, ne saa liiton toimistosta/Anneli Velho.