EVA lietsoo sukupolvien välistä eripuraa

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn 31.8.2021 julkaisema eläkepoliittinen raportti ”Uusi sukupolvisopimus” lietsoo sukupolvien välistä ristiriitaa ja epäluottamusta eläkejärjestelmää kohtaan. Tätä ei Eläkkeensaajien Keskusliiton mielestä kaivata.

- EVAn ehdotus eläkeiän sitomisesta taloudelliseen huoltosuhteeseen on omiaan rapauttamaan luottamusta eläkkeelle pääsyä kohtaan sekä luomaan epävarmuutta etenkin nuoremmilla ikäluokilla. Lisäksi se heikentäisi oleellisesti järjestelmän ennakoitavuutta. Eläkejärjestelmämme on kansainvälisessä vertailussa maailman huipputasoa ja tavoitteena tulisi olla luottamuksen lisääminen sitä kohtaan. Asiaa ei todellakaan auta jälkiviisauksien laukominen tai epävarmuuden tietoinen lisääminen, sanoo Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja Simo Paassilta.

- Raportin toteamus, että suurin virhe oli päästää suuret ikäluokat liian aikaisin eläkkeelle, on mielestäni alhainen heitto, joka on jälkiviisaudessaan haitallista rakentavalle keskustelulle, Paassilta jatkaa.

Vuosien 2005 ja 2017 eläkeuudistukset ovat ottaneet huomioon, ja tehneet merkittäviä ratkaisuja eläkejärjestelmämme kestävyyden parantamiseksi. Eläkkeelle jäämistä on myöhennetty merkittävästi ja otettu käyttöön elinaikakerroin, joka automaattisesti vaikuttaa eläköitymisen myöhentämiseen suomalaisten eliniän kasvaessa.

- Työllisyysasteen nosto tulee olla tavoitteena, se kasvattaa työeläkejärjestelmän kestävyyttä ja tietysti samalla yksilöiden eläketasoa, kun työtä on tarjolla enemmän. Tämä vaatii panostuksia työkyvyn ylläpitoon, työhyvinvointiin sekä ikäsyrjinnän poistamiseen työelämästä. Osalla eläkkeensaajista on tosiaankin annettavaa työelämälle, houkuttelevat työtarjoukset ovat heille tervetulleita, toteaa Simo Paassilta.

- EKL tyrmää EVAn esityksen työeläkeindeksin muuttamisesta kuluttajahintaindeksiksi sillä indeksin rakenne vaikuttaa ratkaisevasti eläkkeen ostovoiman kehitykseen.