Vapaaehtoistyön tunnit

EKL kerää säännöllisesti tietoa yhdistyksissä ja piireissä tehtävästä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä ja sen määrästä. Vapaaehtoistoiminnan määrä kuvaa toimintamme ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia ylläpitävää merkitystä. On tärkeää tietää, kuinka monta ihmistä tekee vapaaehtoistyötä ja kuinka paljon he käyttävät siihen aikaa. Näin voidaan antaa tarkat tiedot päätöksentekijöille yhdistysten vapaaehtoistoiminnasta. Myös jotkut kunnat edellyttävät vapaaehtoistuntien kirjausta avustusten ja toimitilojen saamiseksi.

Vapaaehtoistoiminnan tuntien kirjaus

Vapaaehtoistoiminnan tunnit kerätään maalis- ja lokakuussa. Vapaaehtoistoimintaa tekevät henkilöt ilmoittavat omat tuntinsa yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilölle heti kuukauden päätyttyä. Yhdistyksissä vapaaehtoistoimintaa tekevät kaikki toimihenkilöt (puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, jäsenasioiden hoitaja, matkavastaava, liikuntavastaava jne.) sekä hallituksen jäsenet, kerhojen ohjaajat, emännät jne. Vapaaehtoistoiminnan tunneiksi ilmoitetaan kaikki se aika, jonka em. henkilöt ovat käyttäneet oman yhdistyksen toiminnan vetämiseen, suunnitteluun ja valmisteluun.

Yhdistykset puolestaan ilmoittavat kootusti koko yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan tunnit Eläkkeensaajien Keskusliitolle joulukuussa palautettavan järjestökyselyn yhteydessä.

Tuntien keräämiseen voidaan käyttää oheisia lomakkeita tai ne voidaan kerätä muulla yhdistyksen haluamalla tavalla.

Tuntien keräämislomake (henkilökohtainen)

Yhdistyksen koontilomake