Vapaaehtoistyön tunnit

EKL kerää säännöllisesti tietoa yhdistyksissä ja piireissä tehtävästä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä ja sen määrästä. Vapaaehtoistoiminnan määrä kuvaa toimintamme ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia ylläpitävää merkitystä. On tärkeää tietää, kuinka monta ihmistä tekee vapaaehtoistyötä ja kuinka paljon he käyttävät siihen aikaa. Näin voidaan antaa tarkat tiedot päätöksentekijöille yhdistysten vapaaehtoistoiminnasta. Myös jotkut kunnat edellyttävät vapaaehtoistuntien kirjausta avustusten ja toimitilojen saamiseksi.

Vapaaehtoistoiminnan tuntien kirjaus

Vapaaehtoistoiminnan tunnit kerätään erilliselle lomakkeelle kuukausittain. Tunneista ilmoitetaan vain oman yhdistyksen toimintaan käytetty aika. Mallilomake on tämän ohjelman liitteenä. Tätäkin lomaketta yhdistykset voivat muokata haluamaansa muotoon. Tunteja kirjaavat kaikki yhdistyksen toimintaa pyörittävät henkilöt kuten puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä tietysti kerho-ohjaajat. Lomakkeet palautetaan yhdistyksen tuntikirjanpitoa pitävälle henkilölle kuukausittain. Eläkkeensaajien Keskusliittoon tiedot voidaan ilmoittaa joko kerran vuodessa tai puolivuosittain.

Ilmoittamislomakkeen täyttöohje

Ilmoittamislomake alkuvuoden tunneille

Ilmoittamislomake loppuvuoden tunneille

Kuukausittaisten tuntien keräämislomake

Yhdistyksen koontilomake