EKL:n liittokokous siirtyy

Hallitus päätti siirtää liittokokouksen ajankohtaa. Liiton hallitus kävi kokouksessaan pitkän ja syvällisen keskustelun liittokokouksen pitomahdollisuuksista alkuperäisen suunnitelman mukaan Turussa 9.–10.6.2021

Hallitus totesi, että tässä koronatilanteessa ei normaalin kokouksen pito ole mahdollista. Liiton ykkösprioriteetti asiassa on jäsenten turvallisuus ja terveys, eikä liitto halua asettaa kokousedustajia alttiiksi vaaralle, että korona leviäisi liittokokouksessa.

Hallitus päätti yksimielisesti, että liittokokous avataan järjestävän valiokunnan, eli puheenjohtajiston ja sihteeristön, toimesta 9.6.2021. Samalla kokous päätetään keskeyttää ja kutsua uudelleen koolle, kun tietoa turvallisesta järjestämisestä on olemassa. Nyt haarukoidaan päivävaihtoehtoja loka-marraskuulta, jolloin kokoustilana toimiva Turun Messukeskus sekä Turusta saatava hotellikapasiteetti ovat vapaana kokousväelle kahden päivän kokouksen järjestämiselle.

Lisäksi päätettiin, että muista sääntöjen määräämistä, sekä jäsenistölle jo tiedotetuista kokousjärjestelyiden aikarajoista pidetään kiinni, eikä niitä enää muuteta.

******

Liittokokouksessa on äänioikeus niiden jäsenten (yhdistysten) edustajilla, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi ennen edellisen kalenterivuoden loppua, ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa siihen saakka. Jokainen liiton jäsen (yhdistys) on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan 31.12.2020 olleen jäsenmääränsä jokaista alkavaa 300 lukua kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa.

Yhdistys valitsee liittokokousedustajansa kevätkokouksessa.

Huomioitavia päivämääriä

  • Esityksiä liittokokouksessa käsiteltäviksi asioiksi voi tehdä jäsenjärjestön jäsen, jäsenjärjestö, piiri, yhteisöjäsen, hallitus ja valtuusto (esitysaika päättyy 31.1.2021).
  • Liittokokouskutsu ja –materiaali toimitetaan yhdistyksille 20.4.2021.
  • Liittokokousedustajien valtakirjat toimitettava liittoon 7.5.2021 mennessä – lomake tulee yhdistykselle kokousmateriaalin mukana.

Koronapandemian vaikutukset liittokokoukseen

  • Väliaikainen poikkeamislaki on voimassa 30.6.2021 asti.
  • Ei salli kokouksen lykkäämistä sääntöjen määräämän ajan yli.
  • Mahdollistaa asiamiesten käytön.
  • Asiamies voi valtakirjalla edustaa yhtä tai useampaa edustajaa.

Liittokokouksesta annetaan lisätietoa kevään aikana jäsensivuilla, järjestökirjeessä ja uutiskirjeissä.