EKL:n liittokokous kesäkuussa Turussa

Eläkkeensaajien Keskusliiton seuraava liittokokous pidetään 9.–10.6.2021 Turun Messukeskuksessa. Liittokokous on EKL:n ylin päättävä elin, joka järjestetään joka neljäs vuosi.

Liittokokouksessa on äänioikeus niiden jäsenten (yhdistysten) edustajilla, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi ennen edellisen kalenterivuoden loppua, ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa siihen saakka. Jokainen liiton jäsen (yhdistys) on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan 31.12.2020 olleen jäsenmääränsä jokaista alkavaa 300 lukua kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa.

Yhdistys valitsee liittokokousedustajansa kevätkokouksessa.

Huomioitavia päivämääriä

  • Esityksiä liittokokouksessa käsiteltäviksi asioiksi voi tehdä jäsenjärjestön jäsen, jäsenjärjestö, piiri, yhteisöjäsen, hallitus ja valtuusto (esitysaika päättyy 31.1.2021).
  • Liittokokouskutsu ja –materiaali toimitetaan yhdistyksille 20.4.2021.
  • Liittokokousedustajien valtakirjat toimitettava liittoon 7.5.2021 mennessä – lomake tulee yhdistykselle kokousmateriaalin mukana.

Koronapandemian vaikutukset liittokokoukseen

  • Väliaikainen poikkeamislaki on voimassa 30.6.2021 asti.
  • Ei salli kokouksen lykkäämistä sääntöjen määräämän ajan yli.
  • Mahdollistaa asiamiesten käytön.
  • Asiamies voi valtakirjalla edustaa yhtä tai useampaa edustajaa.

Liittokokouksesta annetaan lisätietoa kevään aikana jäsensivuilla, järjestökirjeessä ja uutiskirjeissä.