Materiaalia

EKL Elinvoimaa tuottaa ikääntyvien käyttöön erilaisia helposti käyttöön otettavia materiaaleja, jotka tukevat mielen hyvinvointia, vapaaehtoisten jaksamista sekä erilaisten ryhmien toimintaa. Materiaalien käyttö helpottaa toinen toisiinsa tutustumista, toiminnan toteuttamista ja lisää mielen hyvinvoinnista käytävää keskustelua.

Elinvoimaa materiaalia ja menetelmiä -esittelyvideo
Tulosta julkaisujen esite täältä

Tukea ikääntyvien kohtaamisiin ja koronan jälkeiseen yhdessäoloon -paketti.


Bucket list
Eläkkeensaajien Bucket listin tarkoituksena on, että ihminen kääntää ajatuksensa velvollisuuksien ja tärkeiden päivämäärien lisäksi myös tavoitteisiinsa, suunnitelmiinsa sekä haaveisiinsa ja laatii niistä konkreettisen listan. Tällaiset toimenpiteet, suunnitelmat ja toteutuneet unelmat vahvistavat mielen hyvinvointia sekä lisäävät sisältöä elämään. Voit täyttää aina uusia listoja, edellisen täytyttyä. Listoja voi tilata yksittäin tai yhdistyksittäin. Maksuton. Tulosta Bucket list ohjeet.


Oven takana -kortit
Oven takana -kortit on tarkoitettu pareittain tai ryhmien käyttöön esimerkiksi tutustumiseen, muisteluun ja ryhmän toiminnan suunnitteluun. Kortit auttavat käyttäjiä helpottamaan keskusteluun osallistumista, pohtimaan elettyä elämää myönteisesti ja näin vahvistamaan ryhmään osallistuvien mielipiteiden kuulemista. Tutustu käyttöohjeisiin. Pienet yhdistykset 1 kpl, suuret max. 3 kpl. Maksuton.


Muistatko vielä sen päivän - Larp muistelutyön menetelmänä
Vuoden 2019 alussa Elinvoimaa-toiminnassa julkaistu ikääntyvien ryhmille tarkoitettu muistelutyön ja Larppauksen yhdistävä menetelmäopas. Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet taide- ja/tai pelilähtöisistä menetelmistä, ovat kiinnostuneita muistelutilaisuuden järjestämisestä ja ohjaamisesta tai haluavat perehtyä larpin menetelmälliseen käyttöön. Opasta saa painettuna ja se on maksuton. Voit tutustua ja tulostaa oppaan myös täältä.


Hyvän mielen kulttuurikerho® -käsikirja mielen hyvinvointia edistävien kerhojen toimintaan
Hyvän mielen kulttuurikerho®-käsikirja johdattelee ikääntyneiden ryhmiä käynnistämään oman kerhon ikääntyneiden yhteisöihin, erilaisille alueelle sekä erilaisten verkostojen kanssa yhdessä. Julkaisussa korostetaan positiivisen mielenterveyden, sosiokulttuurisen innostamisen ja yhteisömuistin merkitystä ikääntyneille suunnatun ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa. Kirjassa tuodaan runsaasti ideoita, menetelmiä ja niiden vaikutuksia kerhon suunnittelun sekä toteuttamisen tueksi. Käsikirjasta on koottu maksuton koulutus. Lue lisää koulutuksesta. Käsikirjaa voi myös tilata hintaan 20 €.


Eläkkeensaaja ystäväni -kirja
Eläkkeensaaja ystäväni on useimmille tuttu Ystäväkirja kouluajoilta. Ikääntyneet voivat ottaa Ystäväkirjan mukaansa esimerkiksi toinen toistensa luona vieraillessa. Kirjaan on hauska kerätä tietoa ystävistä ja keskustella sen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä, samalla kun sitä täytetään. Kirjaan mahtuu 23:n ystävän vastaukset. Ystäväkirja soveltuu käytettäväksi erilaissa ikääntyneiden ryhmissä, harrastuspiireissä, verkostoissa ja työporukoissakin. Ystäväkirja on maksuton.


Elinvoimaa Mielen hyvinvointia eläkkeensaajalle -käsikirja
Käsikirjaan on koottu vinkkejä erilaisista toiminnoista, joiden tiedetään tukevan ikääntyvän ihmisen mielen hyvinvointia. Toiminta-aiheina on jooga, numerojumppa, taidemaalausharjoitus, tuolijumppa, naurujooga, musiikki ja laulu sekä ruoka. Jokaiseen aiheeseen liittyy Youtubeen ja alla olevaan luetteloon tallennetut videoesitykset, jotka opastavat niiden toteuttamiseen. Käsikirjan saa maksutta. Voit myös tulostaa sen täältä.

Katso Mielen hyvinvointia eläkkeensaajalle toimintavideot alta:
Ruoka
Musiikki
Jooga
Naurujooga
Numerojumppa
Tuolijumppa
Taide -Maalaaminen
UUSI - Kuminauhajumppa
UUSI - Keppijumppa

Kulttuurikatselmus 2018 kooste


Käskynkässä kerhoon -työkirja
Työkirja on tarkoitettu vertaisohjaajille tukemaan kerhotoiminnan ohjaamista. Kirjassa käydään läpi Elinvoimaa -kerhotoiminnan käynnistämiseen liittyviä näkökulmia ja vinkkejä, sekä ideoidaan kerhotoiminnan sisältöjä. Kirja antaa vinkkejä myös Käskynkkä -ystävätoiminnan käynnistämiseen. Voit tulostaa työkirjan sivun alareunasta tai tilaa se maksutta liitosta. Katso ja tulosta työkirja.