Täyttä elämää EKL-yhdistyksissä

Täyttä elämää EKL-yhdistyksissä

Täyttä elämää EKL-yhdistyksissä on tarkoitettu yhdistyksen toiminnan suunnittelun tai arvioinnin apuvälineeksi. Yhdistykset voivat muokata ohjelman sisältöä haluamaansa muotoon; tärkeintä on se että yhdistyksen toiminnan sisältö vastaa oman jäsenistön tarpeisiin.

Ohjelma on tarkoitettu yhdistyksen hallituksen tai hallituksen nimeämän työryhmän, opintokerhon, yhdistyksen harrastekerhojen tai muiden aktiivitoimijoiden käyttöön.

Lomakkeistoa ei tarvitse palauttaa liiton toimistolle eikä minnekään muualle, vaan se on tarkoitettu yhdistyksen toiminnan apuvälineeksi. Yhdistys voi halutessaan poimia ohjelmasta vain yhden uuden asian ja ottaa sen käyttöön. Ohjelmaa on järkevä toteuttaa yksi asia kerrallaan. Valitkaa lomakkeistosta 1–5 sellaista asiaa, joihin haluaisitte muutosta yhdistyksenne toimintatavoissa.
•kysykää asioista yhdistyksenne jäsenten mielipidettä,
•laittakaa asiat toteuttamis-/tärkeysjärjestykseen,
•keskustelkaa ja arvioikaa – olkaa myös kriittisiä ja
•ennenkaikkea tehkää päätöksiä, aikatauluttakaa ja sopikaa kuka tekee mitäkin.

Ohjelmasta voidaan toki poimia myös joitakin yksittäisiä asioita (esim. sivu 8 Miten otetaan uudet jäsenet vastaan tai huomioidaan vetäjiä tai huomioidaan jäsenten merkkipäivät), joista kysytään jäsenistön mielipidettä: Onko meidän yhdistyksen käyttämä tapa hyvä vai olisiko se hyvä tehdä jollakin muulla tavalla? Toisella kerralla kysytään jotakin muuta ja saadaan jäsenistö osallistumaan yhteisiin asioihin ja niistä päättämiseen.

Osa 1 pitää sisällään perustietoa yhdistysestä, ja se voidaan jakaa yhdistyksen aktiivitoimijoiden lisäksi myös muulle jäsenistölle. Osa 2 sisältää varsinaisen ohjelmaosan ikäihmisten arkipäivässä eteen tulevista asioista.

Täyttä elämää yhdistyksissä tulostusversio

Lev livet för fullt i föreningen print version