Opintovastaavan työkalupakki

Tämä sivu pyrkii olemaan nimensä mukaisesti EKL-yhdistysten ja piirien opintovastaavien työkalupakki, josta on löydettävissä tärkeimmät dokumentit ja lomakkeet mm. kurssitukien hakemisesta. Sivulla on myös ajankohtaista tietoa EKL Koulutuksesta sekä kättä pidempää yhdistysten omien koulutusten järjestämiseen

Kurssituet

Kurssitukea voi hakea yhdistysten ja piirien omien koulutusten järjestämiseen kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat ovat huhti-toukokuussa sekä marras-joulukuussa. Hakuajoista tiedotetaan mm. EKL Koulutuksen kotisivuilla ja uutiskirjeissä sekä liiton jäsenkirjeissä ja uutiskirjeissä. Hakuilmoitus ja uusimmat hakulomakkeet julkaistaan muutamaa viikkoa ennen hakukierroksen alkua. Älä käytä aiempien hakukierrosten lomakkeita.

Kurssituen hakeminen on yksinkertaista; täytä vain kurssituen hakulomake ja tutustu kurssituen hakuohjeeseen. Käytä siis vain kullekin kierrokselle tarkoitettua lomaketta (esim. Kevät 2020). Hakemuksen voi lähettää sähköpostilla, jolloin omakätistä allekirjoitusta ei tarvita.

Kurssituen raportointi on myös yksinkertaista; täytä kurssin raportointilomake, kurssin ohjelma sekä kurssin osallistujalomake. Voit siis selvitä raportoinnista kolmella A4-paperilla. Raportteja laadittaessa kannattaa tutustua kurssituen raportointiohjeisiin. Lisää tietoa kurssituestamme löydät alla olevista ladattavista lomakkeista.

Ladattavien tiedostojen käyttö

On suositeltavaa, että Opintovastaavan työkalupakki (alla olevat dokumentit) on EKL-yhdistyksen tai piirin opintovastaavan hallussa vähintään yhtenä fyysisenä paperimappina sekä sähköisenä kansiona yhdistyksen omilla kotisivuilla. Työkalupakki voi olla kotisivuilla kaikille avoimena tai kirjautumisen takana sen mukaan mitä mappiin talletetaan (esimerkiksi kurssiraportteja ei kannata laittaa yleiseen saatavuuteen). Yhdistys voi tallentaa omia dokumenttejaan omaan työkalupakkiinsa liiton sivustoilta tallennettujen tiedostojen lisäksi.

Tämän sivun työkalupakin sisältöä päivitetään jatkuvasti. Materiaalien päivityksen voit tunnistaa tiedostonimien loppuun lisätyistä päivämääristä. Yhdistys voi kopioida uusimmat versiot omiin työkalupakkeihinsa.


Ladattavat tiedostot

Koulutus

EKL Koulutus (1.4.2022) PDF

Uusia tuulia opintosihteerien kurssilta (1.6.2019) Word

Opintovastaavan tehtävät EKL-yhdistyksessä (1.6.2019) Word

EKL Kurssikalenteri syksy 2023 (15.5.2023) PDF

EKL Koulutus peruutusehdot 2023 alkaen (14.8.2023) PDF

Kurssituet

Kurssitukien maantiekartta (18.11.2021) PDF

Kurssitukien hakuopas (6.4.2022) PDF

EKL Kurssituki (17.6.2022) PDF

EKL Kurssituki (1.1.2020) Word

Nämä ovat mallikappaleita, ei käytettävissä:

Kurssituntien hakuilmoitus (malli) PDF

Kurssituntien hakulomake (malli, ei käytössä) PDF

Ilmoitus myönnetyistä kurssitunneista (malli) PDF

Kurssin raportointilomake UUSI 2023 (malli, ei käytössä) PDF

Kurssin osallistujalomake (malli, ei käytössä) PDF

Kurssin osallistujalomake UUSI 2022 (malli, ei käytössä) PDF

Kurssin ohjelma (malli, ei käytössä) PDF