Kirjoitin joulupukille

15.12.2023: Vihreät kertoi lokakuun loppupuolella esittävänsä kiristystä eläkeläisten verotukseen. Ryhmäjohtaja Atte Harjanne esitti, että työeläkkeisiin ensi vuonna tulevaa 5,7 prosentin korotusta voisi sukupolvien välisen tasa-arvon nimissä jarruttaa yhden prosenttiyksikön verran. Esityksen mukaan työeläkkeiden verotusta kiristettäisiin 0,52 prosenttiyksiköllä niillä, joilla bruttoeläketulon määrä ylittää 13 500 euroa vuodessa. Vero kiristyisi siis 1 125 euroa kuukaudessa ylittävältä osalta.

Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan Vihreiden ajama uudistus koskisi vajaata 1,3 miljoonaa eläkeläistä ja ulottuisi noin 80 prosenttiin kaikista eläkkeensaajistamme. Suomalaisen eläkkeensaajien Mediaanieläke oli viime vuonna 1 614 euroa kuukaudessa, siis puolet heistä sai eläkettä tuon bruttosumman alle. Suomalaisten eläkkeet nousevat koko ajan ja se on hyvä asia. Silti pitää muistaa, että meillä on edelleen myös hyvin pienituloisia eläkeläisiä. Hankalimmassa asemassa ovat kokonaan tai osin kansaneläkkeen varassa olevat, joita on maassamme hieman alle 500 000 henkeä. Kaikista eläkkeensaajista työeläkkeen ohella kansaneläkettä sai 29 prosenttia.

Tilastokeskuksen tuoreimman, vuoden 2021 loppua kuvaavan tilanteen mukaan, Suomessa eli köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla 248 000 eläkkeensaajaa. Lukumääräisesti mitattuna puhutaan suurimmasta ryhmästä sosioekonomisen aseman mukaan mitattuna. Määrä oli kasvanut edellisvuodesta 33 000:lla hengellä.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETUn Kantar Publicilla teettämästä Huomisen Kynnyksellä 2022 tutkimuksesta (kysely 55–84-vuotiaille mannersuomessa asuville) mukaan eläkkeiden pienuus nousi selvästi suurimmaksi tämän päivän harmin aiheeksi. Tämä asia oli 44 prosentin mielestä ongelma ja suuri osa eläkkeensaajista onkin ollut todellisessa pulassa hintojen nousun takia.

Rajuimmin isku on kohdistunut pienituloisiin eläkeläisiin, joilla menee suurempi osa kulutuksesta asumiseen ja energiaan. Tilanne vain pahenee yksin asuvilla, kun kustannuksia ei voi jakaa kenenkään kanssa. Pahimmillaan köyhän arki on jatkuvaa taistelua ja sinnittelyä. Osa joutuu oikeasti valitsemaan lähes päivittäin, että syökö, ottaako lääkkeensä vai lämmittääkö asuntoaan.

Kummeksun Vihreiden totaalista tietämättömyyttä tai välinpitämättömyyttä eläkkeiden ja palkkojen viime vuosikymmenien aikaiseen kehitykseen liittyen. Samoin ovat, eläkkeensaajien onneksi, tehneet kaikki muut eduskuntaryhmätkin.

Eläkkeisiin kohdistuu ensi vuoden alussa toinen perättäinen palkkatuloja suurempi indeksitarkistus ja nyt on Vihreillä hätä housussa ja asialle olisi pakko tehdä jotain ja oikein sukupolvien välisen tasa-arvon nimissä! Täytyy sanoa, että tilastoja ei kyseinen puolue ole paljon kurkkinut esitystään laatiessa. Olisi kannattanut, niistä nimittäin näkee ilman pienintäkään epäilystä, että palkat ovat kasvaneet selvästi eläkkeitä nopeammin. Eläkkeiden kasvu on ylittänyt palkkojen kasvun vain muutamia kertoja sitten vuoden 1980. Työeläkeindeksi on noussut vuosina 1995–2022 noin 57 %, ansiotasoindeksi samaan ajanjaksoon lähes 115 %. Reaalinen nousu palkoissa on ollut 38 % ja eläkkeissä noin yhden prosentin.

Edellä mainitusta huolimatta ei koskaan ole Vihreiltä kuulunut vastaavaa hätähuutoa eläkkeensaajien puolesta noina vuosina. Pidän tehtyä esitystä kiristää pienituloisten eläkeläisten verotusta käsittämättömänä. Esityksen irvokkuutta nostaa vielä syy minkä Vihreätkin hyvin tietävät. Nämä parin vuoden normaalia suuremmat korotukset tulevat myös inflaation kautta syötyä. Ei niistä Ukin eikä Mummon taskunpohjalle mitään jää.

Joulu lähestyy ja alkaa olla korkea aika kirjoitella Joulupukille, oman kirjeeni loppuun kirjoitin;

”PS! Hyvä Joulupukki, lopuksi toivoisin, että antaisit myös Vihreille tietoa koskien eläkkeensaajien ja palkansaajien tulokehitykseen liittyen viime vuosikymmeninä, ja lisäksi vielä viisautta ottaa asioista selvää ennen esitysten ja avauksien tekemistä. Näillä tiedoin soisin sinun vievän heille roppakaupalla risuja.”

Kiitän liiton hallintoa ja henkilökuntaa, yhteistyökumppaneitamme sekä joka ikistä jäsentämme kuluneesta vuodesta ja toivotan lämmintä joulunaikaa sekä entistä parempaa uuttavuotta!

Timo Kokko
toiminnajohtaja
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL