Hyvän mielen kulttuurikerho®

Hyvän mielen kulttuurikerho® innostaa yhdistyksiä kehittämään mielen hyvinvointia vahvistavaa toimintaa ja kannustaa ikääntyneitä osallistumaan. Käynnistyneet kerhot ovat aloittaneet pienemmällä porukalla ja kasvattaneet osallistujamääriä jopa 70 henkilöön. Se houkuttelee ihmisiä mukaan.

Hyvän mielen kulttuurikerho esittelydiat.
TUTUSTU - HMKKerhojen 2021 tuloksiin ja kehittämisajatuksiin

Hyvän mielen kulttuurikerho -koulutukset

Hyvän mielen kulttuurikerho® (HMKK) on EKL:n oma tuotesuojattu toimintakokonaisuus, joka sisältää mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen tarkoitettuja menetelmiä ja -koulutuspaketin. Hyvän mielen kulttuurikerho® on tarkoitettu kaikille EKL-yhdistyksille, eläkkeensaajille ja ikäntyneille, niin maaseudulla kuin kaupungissa.

Kerhon toiminta voi sisältää vain yhden teeman esim. tutustutaan lähialueen historiaan, kulttuuriin tai elinkeinoelämään, harrastetaan liikuntaa, musiikkia, matkailua tai ruokakulttuuria, sitä mitä ihmiset toivovat. Teemat voivat myös vaihdella eri kerroilla. Tärkeää on, että toiminta on avointa, edullista ja mukaansa houkuttelevaa.

Menetelmistä julkaistu käsikirja ja koulutus tukevat kerhon suunnittelua ja käytännön toteuttamista. Menetelmät ovat muokattavissa erilaisten yhteisöjen toimintaan ja alueelle sopivaksi sekä myös kumppaneiden kanssa toteutettavaksi. Järjestösuunnittelija tukee kerhojen käynnistämistä paikan päällä. Koulutus ja käynnistettäville kerhoille annettava tuki ovat osallistujille ja yhdistyksille maksuttomia.