Historiaa lyhyesti

Kansaneläke

kansaneläkejärjestelmämme perustuu 31.5.1937 vahvistettuun kansaneläkelakiin. Ensimmäinen kansaneläke perustui säästövakuutukseen. Vakuutusmaksut maksettiin henkilökohtaisille tileille Kelaan, jonne kertyvät maksut korkoineen kasvattivat eläkkeen määrää.

Järjestyksessä toinen kansaneläkelaki tuli voimaan vuonna 1957. Silloin eläke muuttui tuloharkinta- ja tasaeläkkeeksi ja henkilökohtaiset tilit Kelassa lakkautettiin. Eläkevakuutusmaksuja alettiin periä veroluontoisesti. Sen jälkeen kansaneläkelakiin on tehty lukuisia muutoksia, 1980-luvulla lähes vuosittain.

Vuoden 2008 alusta tuli voimaan kolmas kansaneläkelaki. Kansaneläke ei muuttunut perusteiltaan yhtä radikaalisti kuin aikaisemmin, mutta säädökset ja käsitteet yhtenäistyivät.

Työeläke

Teollisuustyöväki, toimihenkilöt, sekä myös työnantajat näkivät lopulta ainoaksi vaihtoehdoksi ansioperusteisen työeläkkeen kun kansaneläke muuttui vuonna 1956 jakoperusteiseksi.

Työmarkkinajärjestöjen myötävaikutuksella säädettiin 8.7.1961 yleinen vakituisessa työsuhteessa työskentelevien yksityisalojen työeläkelaki TEL. Tärkeä tekijä lain hyväksymiseksi oli, että samalla sovittiin lyhytaikaisten työsuhteiden eläkelaista LEL. Molemmat lait tulivat voimaan 1.7.1962. Aluksi näillä eläkelaeilla oli tarkoitus taata työntekijän toimeentuloa vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta.

Työeläketurvaa täydennettiin vielä 1960-luvulla mm. perhe-eläkeellä. Lisäksi säädettiin kunnan palveluksessa olevien eläkelaki KVTEL (sittemmin Kuel), valtion ja kirkon eläkelait VEL ja KiEL ja yrittäjien eläkelaki YEL sekä maatalousyrittäjien eläkelaki MYEL. Työeläkkeitä yhdenmukaistettiin.

Työnjako kansaneläkkeen ja työeläkkeen välillä hahmottui seuraavana vuosikymmenenä ja työeläkkeisiin tehtiin tasokorotus. Näin ollen 1970-luvulta lähtien työeläkejärjestelmämme on muodostanut oman kokonaisuutensa.

Myös työeläkejärjestelmäämme on uudistettu aika-ajoin. Viimeisimmät suuret uudistukset on tehty vuosina 2005 ja 2017.

Vuoden 2007 alusta työntekijän eläkelaki TyEL korvasi aikaisemmat yksityisen sektorin työeläkelait TEL:n, LEL:n ja TaEL:n.

Tuorein eläkeuudistus tuli voimaan vuonna 2017. Muutoksen keskeiset asiat olivat eläkeikärajojen vaiheittainen nousu, eläkkeen kertymisen yhtenäistäminen eri ikäisille ja uudet eläkemuodot. Jos haluat tutkailla, että mitä kaikkea uudistus piti sisällään, klikkaa tästä.