Kokonaiseläkkeen määrä

Eläkkeensaajan kokonaiseläke muodostuu sekä kansan- että työeläkkeen yhteismäärästä.

Kansaneläkkeen tarkoitus on turvata eläkkeensaajan toimeentulo silloin kun työeläke jää pieneksi. Eläkkeen määrä riippuu muista maksussa olevista eläketuloista sekä perhesuhteista. Eläkkeellä oleva voi saada myös Kelan maksamaa eläkkeensaajien asumistukea, joka on riippuvainen asumiskustannuksista ja tuloista.

Työeläkkeen suuruuteen vaikuttavat henkilökohtaiset ansiot, ikään sidottu karttumisprosentti ja elinaikakerroin.

Työeläke ja kansaneläke ovat veronalaista tuloa. Eläkeläiset voivat saada valtion- ja kunnallisverotuksessa eläketulovähennyksen. Vähennyksen määrään vaikuttavat kaikki veronalaiset ansiotulot. Tietyn rajamäärän ylittyessä eläketulovähennystä ei enää myönnetä.

Lisätietoa eläkkeen verotuksesta saat tästä.

Eläkkeiden ennakonpidätystä koskevat säännökset

Ansiotuloa olevasta eläkkeestä, määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä maksettavasta kuntoutustuesta ja elinkorosta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle eläkettä varten määrätyn ennakonpidätysprosentin mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin. Jos maksaja on saanut tiedon eläkkeen ennakonpidätysprosentista ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla tai erikseen Verohallinnosta, ennakonpidätys toimitetaan tämän tiedon mukaan.

Jos maksajalla ei ole tietoa 1 momentissa tarkoitetusta ennakonpidätysprosentista, ennakonpidätys toimitetaan 40 prosentin suuruisena. Tutustu tarkemmin asiaan klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Verohallinnon päätöksessä ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä.

Lisätietoa eläkkeiden verotuksesta saat verottajalta.