Luotsi-ohjaus

Luotsi-ohjaus vapaaehtoisille, yhdistysaktiiveille ja kerhojen ohjaajille edistää heidän jaksamistaan sekä toiminnan kehittymistä. Luotsi-ohjaus antaa vapaaehtoisille mahdollisuuden yhdessä purkaa kuormitusta, vaihtaa kokemuksia ja oppia yhdessä.

Luotsi-ohjaus VERKOSSA.
Uusi ryhmä kokoontuu pe 2.9.2022 - pe 9.12.2022, joka toinen perjantai klo 10.
Luotsi-ohjaus kerho-ohjaajien ja vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseen käynnistyy verkossa taas syksyllä. Ohjauksessa käydään keskustelua omasta toiminnasta, mahdollisista ongelmakohdista sekä saadaan tukea ja oivalluksia toiminnan kehittämiseen. Ohjaajana toimi EKL:n järjestöjohtaja Petra Toivonen. Ohjauksen keskustelualustana käytetään Teams-sovellusta, jonka linkin osallistujat saavat sähköpostiinsa ennen tilaisuuden alkua. Ryhmään otetaan 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lue lisää verkko-ohjauksen esitteestä
Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta


Koulututetut Luotsit ovat edelleen yhdistysten aktiivien ja vapaaehtoisten ryhmien käytettävissä. Luotsit soveltavat tehtävässään ohjauksellisia menetelmiä ja auttavat yhteisen pohdinnan ja keskustelujen avulla löytämään erilaisia vaihtoehtoja sekä ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi. Tulosta LUOTSI-ohjaajille tarkoitetun koulutuksen esite Ota yhteyttä ja tilaa Luotsi tukemaan toimintaanne.

Luotsi-ohjaajat, jotka tällä hetkellä ovat yhdistysten käytettävissä:

Maiju Boenisch - On oppinut oman Luotsi-ohjauksensa aikana lisää siitä, miten mielenkiintoista ryhmädynamiikka on. On kiinnostavaa tarkastella ihmisten tapaa keskustella ryhmässä. Luotsissa innostavaa on se, miten hiljaisetkin henkilöt voi saada puhumaan. Lue ja tulosta Maijun esittely kokonaisuudessaan.

image-3.png Arvi Herttua - Halusi soveltaa aikaisemmin opittua ja uutta tietoa vapaaehtoisten tukemiseen. Luotsissa onnistumisia on tuonut se, kun on pystynyt tuomaan esiin uusia näkökulmia mm. jännityksien lieventymiseen ihmisten välillä, ja on löydetty ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Lue ja tulosta Arvin esittely kokonaisuudessaan.
image-2.png Liisa Majanen - Innostui Luotsi-ohjauksesta, koska tällaisella toiminnalla on mahdollisuus saada yhdistyksen toimihenkilöt katsomaan syvemmälle omaan ja yhdistyksen toimintaan. Luotsi-ohjaus auttaa puhumaan ”samaa kieltä” yhdistyksen hyväksi. Lue ja tulosta Liisan esittely kokonaisuudessaan.
Miten Luotsi-ohjaajan saa omaan yhdistykseen?
Ota yhteys Anu Kuikkaan 050 911 3247 tai Enable JavaScript to view.

Luotsi-ohjaajakoulutus on yksilöllistä
Tähän mennessä koulutuksen käyneitä ohjaajia on Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Liiton tavoitteena on kouluttaa jokaisen piirin alueelle vapaaehtoisia tukevia Luotsi-ohjaajia.

Luotsi-koulutus muodostuu kahdesta lähiopiskelujaksosta ja niiden väliin sijoittuvasta tuetusta harjoittelusta. Harjoittelussa Luotsi -ohjauksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti oman yhdistyksen vapaaehtoiset. Luotsi-ohjaajaksi haluavalle hyödyllisiä taitoja ovat kuunteleminen, läsnäolon taito, selkeä kommunikaatio ja viestinnän osaaminen. Vuosittain käynnistyy yksi ryhmämuotoinen Luotsi-koulutus ja tarpeen mukaan lisäryhmä.

Koulutuksessa käydään läpi Luotsi-ohjauksen perusteita, harjoitellaan ohjauksellisen rakentavan keskustelun vetämistä, vuorovaikutukseen liittyviä asioita ja ongelmanratkaisumenetelmiä. Ohjauksessa käsiteltävät aiheet nousevat yhdistysten vapaaehtoisten, hallitusaktiivien ja kerho-ohjaajien tarpeista.

Luotsit voivat käytännön ohjauksessa käsitellä muun muassa vapaaehtoisten sitoutumista, hiljaisen tiedon siirtämistä, kerho-ohjaajien velvollisuuksia tai oikeuksia yhdistyksessä sekä palautteen antamista ja saamista. Ohjauksen tukimateriaalina luotsit käyttävät Elinvoimaa -toiminnassa tuotettuja Luotsi -ohjauskortteja.

Elinvoimaa tukee luotseja
Luotsi-ohjaajat kokevat omassa tehtävässään hyvin erilaisia tilanteita ja ohjaavat erilaisia ryhmiä. Ohjaajilla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja käsitellä eteen tulleita asioita omassa vertaisryhmässä, ohjaajatapaamisissa. Ohjaajien keskustelukanavana käytetään myös luotsien omaa Facebook -ryhmää.

Luotsi-ohjaus on syksyllä 2019 käynnistynyt myös ikäihmisiä digitaitojen pariin opastavien Verkosta virtaa -ohjaajien tukemiseksi. Nyt kannattaakin miettiä, kuka teidän yhdistyksestänne on mahdollinen Luotsi-ohjaaja ja ilmoittautua seuraavaan koulutukseen.