Tuomarikoulutus

Boccian tuomarikoulutus

Boccian tuomarikoulutusta piirien/yhdistysten järjestämillä kursseilla hoidetaan siten, että

- koulutus toteutetaan yksipäiväisenä kurssina,
- piirit/yhdistykset varaavat tarkoitukseen tarvittavat ja soveltuvat tilat sekä vastaavat tilojen kustannuksista,
- piirit/yhdistykset sopivat koulutuksesta tuomarikouluttajan kanssa ja maksavat hänelle kulukorvaukset (matka- ja mahdolliset päivärahat),
- tuomarikouluttaja tuo mukanaan koulutuksessa tarvittavan aineiston ja koulutuksen järjestävän tahon kanssa sovittavan muun materiaalin,
- piirit nimeävät tuomarikoulutuksen käyneistä henkilöistä omiin kilpailuihinsa tuomarineuvoston, joista yksi toimii kilpailun ylituomarina ja
- kilpailujen toteuttamiseksi piirit/yhdistykset nimeävät kilpailun johtajan, jonka tehtävänä on vastata kilpailun teknisestä toteuttamisesta (ilmoittautumisten vastaanotto, ottelukaaviot, tuloslaskenta) tarvittavan apuhenkilöstön kanssa.

Boccian tuomarikouluttajina toimivat

  • Lasse Mäkinen, puh. 0400 727 898
  • Erkki Partanen, puh. 050 62469, Enable JavaScript to view.