Valtuuston kokouksen julkilausuma 25.4.2019 Suomeen on laadittava toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden poistamiseksi

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n valtuuston kokous vaatii, että pienituloisten ja ikääntyneiden aseman ja elämänlaadun kohentaminen on otettava jo hallitusohjelmaa valmisteltaessa poliittisen päätöksenteon keskiöön.

Pienituloisten lukumäärä maassamme oli Tilastokeskuksen, maaliskuun alussa julkaistun tilaston mukaan, 654 000 henkeä vuonna 2017. Määrä nousi 31 000 hengellä vuodesta 2016. Vuoden aikaan oli pienituloisten eläkkeensaajien määrä noussut peräti 20 000 hengellä. Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on nimenomaan eläkkeensaajien ryhmässä, jossa heitä on jo 194 000 henkilöä.

Pienituloisuus on Suomessa erittäin yleistä 75 vuotta täyttäneillä, joista enemmän kuin joka viides (21,6 %) kuului pienituloiseen kotitalouteen. Asiakastieto Groupin tammikuussa julkaiseman tiedon mukaan maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvaa nopeasti eläkeikäisten ryhmässä. Lähes 34 500 yli 65-vuotiaalla on jo maksuhäiriömerkintä ja määrä oli kasvanut edellisvuodesta yhdeksällä prosentilla.

Suomeen on tällä vaalikaudella laadittava toimenpideohjelma, jolla eläkeläisköyhyys poistetaan maastamme. Keskeinen osa tätä ohjelmaa on oltava kansaneläkkeisiimme tehtävät reilut tasokorotukset. Nyt on haettava aidosti vaikuttavia toimia vähävaraisten eläkkeensaajien tilanteen parantamiseksi. Merkittävässä osassa eläkeläisten toimeentulon kannalta ovat myös palvelut, niiden saatavuus ja hinta.

Kansalaisille elintärkeää sote-uudistustyötä on jatkettava välittömästi tavoitteena kyseisten palvelujen yhdenvertainen saatavuus eri puolilla Suomea. Joka ainoalle kansalaiselle on taattava turvallinen ja arvokas vanhuus. Julkinen terveydenhuolto ja sen toimivuus on oltava etusijalla palvelujen järjestämisessä.

Välttämättömän hoitajamitoituksen lisäksi on myös varmistettava kotiin saatavien palvelujen riittävyys ja laatu. Niille vanhuksille, jotka haluavat ja kykenevät asumaan kotonaan, on turvattava riittävät ja kohtuuhintaiset terveys-, sairaus- ja sosiaalipalvelut. Kotona asumisen tueksi tarvitaan maassamme systemaattista kuntoutuksen kehittämistä.

EKL:n tavoiteasiakirjan sisältää vaatimuksia ja esityksiä seuraavista asioista:

 • Toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden poistamiseksi
 • Työeläkeindeksi
 • Verotus
 • Eläkkeensaajien sosiaali- ja terveyspalvelut määrältään riittäviksi, tasoltaan laadukkaiksi ja kohtuuhintaisiksi
  • Sote-keskuskäynnit maksuttomiksi
  • Maksukatot yhdistettävä
  • Perintä julkisen vallan hoidettavaksi
 • Vanhusasiamies ikääntyneiden etujen ja oikeuksien turvaajaksi
 • Julkiset tilat avattava kansalaistoiminnan käyttöön
 • Digitalisaation uhkat tunnistettava ja mahdollisuudet turvattava ikääntyneille
 • Esteetöntä asuntotuotantoa ja korjausrakentamista edistettävä
 • Kotihoito ja palveluasuminen oltava tarpeenmukaista ja riittävää
 • Ikääntyneiden oikeus kuntoutukseen turvattava
 • Kotitalousvähennys ikäihmisen arjen ja asumisen tukena
 • Eläkkeensaajan asumistuki säilyttävä myös tulevaisuudessa
 • Toimeentulotuen perusosan korottaminen
 • Omaishoito kunniaan

Tavoiteasiakirja kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä.

Eduskuntavaalitavoitteet 2019-2023

Aiheeseen liittyvät