Tuomarikoulutus

Boccian tuomarikoulutus

Boccian tuomarikoulutusta piirien/yhdistysten järjestämillä kursseilla hoidetaan siten, että

- koulutus toteutetaan yksipäiväisenä kurssina,
- piirit/yhdistykset varaavat tarkoitukseen tarvittavat ja soveltuvat tilat sekä vastaavat tilojen kustannuksista,
- piirit/yhdistykset sopivat koulutuksesta tuomarikouluttajan kanssa ja maksavat hänelle kulukorvaukset (matka- ja mahdolliset päivärahat),
- tuomarikouluttaja tuo mukanaan koulutuksessa tarvittavan aineiston ja koulutuksen järjestävän tahon kanssa sovittavan muun materiaalin,
- piirit nimeävät tuomarikoulutuksen käyneistä henkilöistä omiin kilpailuihinsa tuomarineuvoston, joista yksi toimii kilpailun ylituomarina ja
- kilpailujen toteuttamiseksi piirit/yhdistykset nimeävät kilpailun johtajan, jonka tehtävänä on vastata kilpailun teknisestä toteuttamisesta (ilmoittautumisten vastaanotto, ottelukaaviot, tuloslaskenta) tarvittavan apuhenkilöstön kanssa.

Boccian tuomarikouluttajina toimivat

Lasse Mäkinen, puh. 0400 727 898, Enable JavaScript to view. ja
Erkki Partanen, puh. 050 62469, Enable JavaScript to view.