Paas poiketen

Paas poiketen -toiminnan tavoitteena on käynnistää yhdistysten, vapaaehtoisten ja kuntien yhteistyö, ikääntyvien yksinäisyyden vähentämiseksi. Toiminnalla tuetaan ikääntyvien osallisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta, helposti toteutettavalla vierailutoiminnalla.

Kehittämistyön tuotoksena syntyy Paas poiketen -vierailuja tukeva, päivitetty ja reaaliajassa toimiva toimintamalli ja materiaalit, jonka avulla eläkkeensaajien ja kuntien välinen yhteistyö eri alueilla vahvistuu sekä lisääntyy. Lue lisää täältä.

Kehittämistyöhön sisältyy Paas poiketen -koulutus, jolla tuetaan vapaaehtoisia toteuttamaan vierailut konkreettisesti. Lue lisää koulutuksesta


Kehittämistyön tulokset ja vaikutukset näkyvät toiminnassa muun muassa seuraavasti:

  • Valmistuu Paas poiketen -vierailukulttuurin helposti toteutettava päivitetty toimintakuvaus samoin verkkosivu, joka on laajasti vapaaehtoisten käytössä.
  • Yhdistysten ja kuntien välinen yhteistyö saa vapaaehtoistoimintaan helposti toteutettavan toimintamuodon.
  • Mielen hyvinvointia tukevien menetelmien käyttö lisääntyy.
  • Ikääntyvien sosiaaliset suhteet, osallisuus ja mielen hyvinvointi lisääntyy sekä yksinäisyys lievittyy.
  • Paas poiketen -vierailut toteutuvat jatkuvana toimintana.
  • Toiminta juurtuu ja leviää uusiin yhdistyksiin ja kuntiin.