Eläke kertyy verkkaisesti, mutta pitkään elämään mahtuu muutakin

23.1.2024: Keski-ikäinen mies asuu Helsingissä 40 neliön asunnossa, maksaa vuokraa 900 euroa kuukaudessa, jonka päälle vielä vesimaksu ja tietenkin saunamaksu, Suomessa kun asutaan. Kyseisellä miehellä ei ole ollut laisinkaan ns. omia tuloja. Hän ei ole koko elämänsä aikana käynyt töissä.

Kelan laskurin mukaan mies voi tosiaan saada perustoimeentulotukea, jonka määrä kuukaudessa on tälle vuodelle 581,71 €. Kyseinen summa siis tulisi olla käytössä kaikkeen arkiseen, kuten ruokaan, nettiin, vaatteisiin jne. Ei siis kovin suuresta summasta puhuta.

Tämän päälle miehellä maksettaisiin ainakin asumistukea. Tarpeelliset terveydenhuollon menot lisättäisiin toimeentulotuen laskelmaan, jolloin niitä ei joutuisi maksamaan ”itse”. Yhteensä tukien summaksi tulisi 1053 euroa kuukaudessa. Kuulostaako korkealta summalta?

Näin siis Talouselämä esitteli haasteen työtulojen ja eläkekertymän kannalta 15.1. artikkelissaan, jossa kerrotaan, miten kauan ihmisen tulee käydä töissä, jotta kertynyt eläke olisi kuukaudessa korkeampi kuin henkilö saisi potentiaalisesti taloudellisia tukia työikäisenä. Suomessa asuvan ja työskentelevän tulisi tehdä töitä mediaanipalkalla keskimäärin 22,7 vuotta, jotta saisi kerrytettyä saman verran eläkettä, kuin esimerkkinä käytetyn yksin asuvan saamat tuet ovat. Samassa artikkelissa muistetaan tosin mainita, että esimerkiksi Saksassa kyseinen aika on 27 vuotta.

Kyseinen artikkeli ei sisälläkään mitään sen kummempia asiavirheitä, vaan on käytännössä ihan kylmää faktaa: eläke tosiaan kertyy Suomessa verkkaiseen tahtiin ja työikäisen tukien yhteenlaskettu summa voi vaikuttaa varsin korkealta.

Mutta tämä ei luonnollisestikaan ole koko pointti. Tukia maksetaan, jotta jokaisella on mahdollisuus pitää katto pään päällä ja ruokaa kaapissa. Useissa työikäisen tuissa, kuten juuri toimeentulotuessa, on velvoitteita, kuten esimerkiksi työnhakuvelvoite. Samoin tosiaan toimeentulotuki on viimesijainen etuus, eli sen saadakseen tulee ensin vähintään hakea kaikki muut mahdolliset etuudet, ja ne samaten vähentävät maksettavan toimeentulotuen määrää.

Vastaavasti maksettava eläke tekee tätä samaa: ehkäisee myöhemmän iän toimeentulovaikeuksia. Samalla myös tulosidonnainen työeläke nauttii omaisuudensuojaa, eli kun se kerran on lähtenyt kertymään ja maksuun, niin sitä on hyvin vaikea ainakaan pienentää julkisen vallan päätöksillä. Se voi kertyä hitaasti, mutta kertyy varmasti.

Täysi takuueläkkeen määrä on tänä vuonna 976,59 € kuukaudessa. Tämän siis saa, jos on oikeutettu ylipäätään eläkkeeseen. Tämän oheen voi saada esimerkiksi eläkkeensaajan asumistukea. Siltikään: suuresta summasta ei puhuta.

Suomalaisten mediaanieläke oli 1614 € kuukaudessa vuonna 2022. Keskieläke oli miehelle 2070 € ja naiselle 1658 € kuukaudessa. Huomattava on kuitenkin, että kaikki nämä summat eivät kerro koko totuuksia. Sinne mahtuu hajontaa, vaikka Suomessa olisikin verrattain matalat tuloerot eläkeläisten keskuudessa. Samoin ihmisten elinkustannuksissa on eroja: tosiaan Helsingissä tuo 900 euroa kuukaudessa asumiskuluihin kerrostaloasunnossa on täysin normaalia yksinasuvalle, kun taas pienemmällä paikkakunnalla sillä saanee jo pienen tiluksen. Vastaavasti toki esimerkiksi haja-asutusalueilla henkilö joutuu käyttämään kulkeakseen omaa autoa, kun taas kasvukeskuksissa on helpompaa asioida julkisen liikenteen kulkijana.

Mitä kaikkien näiden lukujen kanssa tulisi siis pohtia? Ensinnäkään tuo 1053 euroa kuukaudessa ei ole kovin suuri summa rahaa, varsinkaan jos sellaisen kanssa tulee elää koko potentiaalisesti vaikka koko elämänsä. Suomessa pienituloisuuden rajana käytetään pääasiassa 60 % määrää kansallisesta mediaanitulosta, eli esimerkiksi vuonna 2022 pienituloisuuden raja yksinasuvalle on 1410 euroa kuukaudessa. Tämän alle jäi tuolloin ja jää edelleen niin työttömänä kuin pientä eläkettä saavanakin.

Työikäisenä ja -kykyisenä olisi ainakin potentiaalisesti mahdollisuus, jopa velvoite, yrittää työllistyä. Tällöin samalla luonnollisesti palkkatulojen myötä taloudellinen toimeentulo kohoaa. Ellei sitten ole alityöllistetty. Ihmisen ikä on pitkä ja siihen mahtuu useimmilla niin paksuja kuin laihojakin vuosia, mutta tasan nämä eivät todellakaan mene. Silti, jos saa valita, niin ehdottoman useimmat kyllä työllistyvät ja nauttivat palkkatulojen ohella myös työn tuomista muista positiivisista vaikutuksista. Myös, mikäli työura vain sujuu menestyksekkäästi, ihmisellä on työtulojen myötä mahdollisuus esimerkiksi maksaa omistusasunto kokonaan, kasvattaa lapset ja lähettää heidät maailmalle.

Eero Kivinen