Hoitovelan purkamiseen ja ennaltaehkäisyyn panostettava

EKL vaatii maan hallitukselta, että vuoden 2023 talousarviosta päätettäessä on varattava tarpeelliset resurssit maamme kasvaneen hoitovelan hoitamiseen. Lisäksi on varauduttava siihen, että inflaation jatkuessa korkeana voidaan kansaneläkkeisiin ja sosiaalietuuksiin tehdä ylimääräinen indeksitarkistus myös ensi vuonna.

Koronapandemia on koetellut monen ikäihmisen henkisiä sekä fyysisiä voimavaroja ja aiheuttanut ahdistusta sekä pelkoa johtaen siihen, että sairauksia on jätetty hoitamatta. Lisäksi on monen fyysinen toimintakyky vähentynyt liikunnan vähentymisen johdosta.

  • Edellä mainituista seuraa suuret ja kasvavat terveydenhuollon kustannukset yhteiskunnallemme. Tähän tulee nyt etsiä ratkaisukeinoja ja niitä varmasti löytyy, jos vain tahtoa on. Eläkkeensaajilla ei ole työterveyshuoltoa tukenaan. Maan hallituksen on vuoden 2023 talousarviota laatiessaan varattava riittävä rahoitus kasvaneen hoitovelan purkamiseen. Terveyden ennaltaehkäisyyn on panostettava. Se on sairaanhoitoa huomattavasti edullisempaan, toteaa Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja Simo Paassilta.

Korkean inflaation jatkumiseen varauduttava

Suomen kesäkuun inflaatio eli kuluttajahintojen muutos oli 7,8 %, toukokuussa luku oli 7,0 %. Inflaatiokehitykseen vaikuttaa Ukrainan sodan kehittymisen ja energian hinnannousun lisäksi myös monta muuta tekijää. Tällä hetkellä on lähes mahdotonta sanoa, millä tasolla inflaatio on vuonna 2023.

  • OECD:n ennusteen mukaan Suomen inflaatio tulisi olemaan 3,8 % vuoden 2023 lopussa. Se voi kuitenkin olla huomattavasti suurempikin. Hallituksen on varauduttava myös siihen, että kansaneläkkeet ja muut sosiaalietuudet tarvitsevat tänä vuonna vaatimamme sekä myös toteutetun ylimääräisen indeksitarkistuksen myös ensi vuonna, tähän on varauduttava myös työeläkkeiden osalta, jatkaa Simo Paassilta.
  • Miettiessään ensi vuotta koskevia verolinjauksia on hallituksen erityisesti huomioitava se, että välillisten verojen korottaminen kohdistuu kaikkein kipeimmin pienituloisiin. Niiden korotuksista tulee pidättäytyä ainakin välttämättömyyshyödykkeiden osalta. Mahdolliset veronkevennykset on palkansaajien lisäksi suunnattava luonnollisesti myös eläkkeensaajille. Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että verottoman eläketulorajan jälkeen eläkkeensaajien verotus ei ole millään tulotasolla palkkatulon verotusta ankarampaa, päättää puheenjohtaja Paassilta.

Lisätietoja:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta, puh. 050 522 1201