Hallitus tahtoi ja keksi keinot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on tyytyväinen siihen, että hallitus löysi keinot turvata sosiaali- ja terveysjärjestöjen tekemää työtä ensi vuonna.

Rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajille osoitetaan vuonna 2021 vuoden 2019 tuloutustasoa vastaava rahoitustaso. Kompensaatio (347 miljoonaa euroa) rahoitetaan alentamalla arpajaisveroa, kehysvaikutteisin budjettivaroin ja hyödyntämällä jakamattomien voittojen kokonaisuutta.

  • Rahapelitoiminnan tuottojen tuloutus jää arvioiden mukaan kuitenkin myös tulevina vuosina nykyistä alhaisemmaksi. Hallitus ilmoitti, että vuoden 2021 jälkeen kompensointia jatketaan, mutta jatkossa tuloutuksen alenemista ei ole mahdollista kompensoida täysimääräisesti. On varmasti kaikkien järjestöjen toive, että asiaan löytyy kestävä ratkaisu ensi vuoden aikana. Ensi vuoden osalta totean ennen budjettiriihtä antamaamme kannanottoa lainaten, että hallitus tahtoi ja keksi keinot, toteaa EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta.

Hallitus aloittaa monivuotisen hoito- ja palveluvelan purkamiseen kohdentuvan sote-palveluiden saatavuutta tukevan uudistuskokonaisuuden valmistelun. Hallitus sitoutuu purkamaan hoito- ja palveluvelkaa 450 miljoonan euron kokonaisuudella vuosina 2021–2023.

  • Pidämme tätä erinomaisena asiana. Samoin kuin sitä, että hoitajamitoitus saa ensi vuonna taas enemmän lihaa luitten päälle hallituksen satsatessa siihen 53 miljoonaa euroa, Paassilta jatkaa.
  • Pettyneitä olemme siihen, ettei hallitus lähtenyt kehittämään kotitalousvähennystä esittämämme SITRAn mallin mukaisesti ja nostamaan sen tasoa. Malli parantaisi pienituloisten eläkkeensaajien mahdollisuuksia valita hyvinvointiaan lisääviä palveluita omien tarpeittensa pohjalta ja lisäisi heidän ostovoimaansa. Lisäksi se hyvin toteutettuna tukisi yleistä tavoitetta, että ikääntyneen pitää voida asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kaupan päälle laajentaminen toisi myös lisää työtä maahamme, päättää puheenjohtaja Paassilta.

Ikävänä asiana EKL pitää myös sitä, että hallitus nostaa lämmityspolttoaineiden verotusta nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla vuoden 2021 alusta. Tämä lisää esim. öljylämmitteisessä asunnossa asuvien eläkkeensaajien asumiskustannuksia.