Sosiaali- ja terveysjärjestöt eivät kestä VM:n esittämää leikkausta - Elintärkeän toiminnan rahoitus on turvattava

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehdään valtava määrä työtä maamme hädänalaisten kansalaisten hyväksi. Tämän työn merkitys on vain kasvanut nyt koronaepidemian aikana, eikä se kestä esitettyä leikkausta.

Valtiovarainministeriön esitys ensi vuoden talousarvioksi heittää kylmän rätin sosiaali- ja terveysjärjestöjen niskaan. Niiltä aiotaan ensi vuonna leikata peräti 127 miljoonaa euroa, mikä on 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Tämänkaltaista karmivaa leikkausta ei historiassamme ole aiemmin nähty. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 27.8.2020.

  • Esimerkiksi Eläkkeensaajien Keskusliiton ja yli 300 jäsenyhdistyksemme tekemä ennaltaehkäisevä työ lisää ja ylläpitää ikääntyneiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi se on täydellistä täsmälääkettä yksinäisyyden torjuntaan. Tätä työtä tehdään hyvin pitkälti nyt leikkausuhkan alla olevilla rahoilla, sanoo EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta.
  • Meillä vapaaehtois- ja vertaistyötä tekee noin 7 000 henkilöä ja he käyttävät aikaa toimintaansa 90 000 tuntia kuukaudessa. Työtä tehdään mm. eri liikunta- ja kulttuuripuolen ryhmien vetäjinä ja lisäksi tuetaan ikääntyvien kansalaisten mielen hyvinvointia sekä digitaalisten palvelujen oppimisessa. Vastaavanlaista tärkeää työtä tehdään myös muissa eläkeläisjärjestöissä ja niiden paikallisyhdistyksissä, Paassilta jatkaa.
  • Valtiovalta ei pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä toimivia useita kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia vertaisohjaajia. Esitetty leikkaus on siis totaalisen järjetön, toteaa Paassilta.

Hallituksen budjettiriihessä 14.-15.9.2020 on pidettävä huoli siitä, että asiaan saadaan muutos. Rahoitusvajetta voi paikata esimerkiksi SOSTEn esittämän mukaisesti arpajaisveroa alentamalla, siirtämällä avustuskohteita valtion budjettirahoituksen piiriin tai kompensoimalla tuoton laskua suoraan budjettivaroin.

On suorastaan kunnia-asiamme turvata sosiaali- ja terveysjärjestöjen tekemän äärettömän tärkeän työn jatkuminen tulevaisuudessa. Nyt esitetyn suuruista leikkausta se työ ei kerta kaikkiaan kestä.

Ken tahtoo, keksii keinot. Ken ei tahdo, keksii selitykset. Eläkkeensaajien Keskusliitto haluaa uskoa, että hallitus tahtoo ja keksii keinot tämän tärkeän asian hoitamiseksi.

Tutustu muihin liiton 29.7.2020 antamiin budjettiriihitavoitteisiin klikkaamalla tästä.