Aikaistettu indeksitarkistus sosiaalietuuksiin on oikea ja inhimillinen ratkaisu

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry kiittää maan hallitusta siitä, että se maamme puolustuskyvyn parantamisen lisäksi toteuttaa kansaneläkkeisiin ja muihin sosiaalietuisuuksiin aikaistetun indeksitarkistuksen.

  • Tehtävä aikaistettu indeksitarkistus auttaa pelkkää kansaneläkettä sekä pientä työeläkettä saavien eläkkeensaajien elämää elinkustannusten noustessa nyt hurjaa tahtia. EKL vaati tätä useampaan otteeseen ennen kehysriihtä ja nyt tehty päätös osoittaa, että tällä kertaa hallitus, ei vain kuullut mutta myös kuunteli ääntämme, toteaa Eläkkeensaajien Keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Kokko.

Hallitus ilmoitti toteuttavansa elinkustannusten nousua vastaavan indeksikorotuksen sosiaalietuuksiin aikaistetusti jo tämän vuoden aikana, kuitenkin viimeistään 1.8.2022. Korotus heijastuu myös eläketulovähennykseen ja auttaa sitä kautta työeläkettä saavien asemaa. Alustavan arvion mukaan vaikutus etuusmenoon on noin 120 miljoonaa euroa ja toimi vähentää verotuottaja arviolta noin 60 miljoonalla eurolla. Arviot täsmentyvät vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa. EKL vaatii, että lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano edellä mainittujen asioiden toteuttamiseksi tulee käynnistää välittömästi.

  • Hallitus on osuutensa tehnyt. Esitämme nyt työmarkkinatahoille, että ne tekisivät hallitukselle esityksen väliaikaisesta menettelystä, jossa työeläkkeiden indeksitarkistukset tehdään kahdesti vuodessa. Tällainen käytäntö oli voimassa vuosina 1977-1984, jolloin keskeisin syy asiaan oli 1970-luvun alkupuolella öljykriisin seurauksena valloilleen päässyt inflaatio. Indeksikorotus työeläkkeisiin tehtäisiin vuodenvaihteen lisäksi heinäkuun 1. päivänä, jolloin tarkistuksen määrä olisi kaksiviidesosaa (40 %) seuraavan vuodenvaihteen arvioidusta indeksitarkistuksesta, toiminnanjohtaja Kokko päättää.

Työeläkkeiden osalta EKL:n esittämä indeksitarkistusmenettely ei juurikaan tuo lisäkustannuksia. Tänä vuonna eläkemeno lisääntyisi mutta se pienenisi vastaavasti ensi vuonna, koska seuraavan vuodenvaihteen indeksikorotus olisi normaalia pienempi.

Lisätietoja:

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

toiminnanjohtaja Timo Kokko, puh. 050 441 3830