Lausuntomme koskien arviomuistiota postilain muutoksista

Yhteislausunnossa Eläkeläiset ry:n kanssa vaadimme, että erityispostinjakelun ikäraja on ehdottomasti säilytettävä ennallaan tulevaisuudessa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty säädöshanke postilain muutoksista. Säädöshankkeen taustalla on valtioneuvoston kanslian asettama ministeriöiden välinen työryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida posti- ja jakelumarkkinan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä sekä muutostarpeita mm. postilainsäädäntöön. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Eläkeläiset ry haluavat yhdessä lausua asiasta seuraavaa:

Postijakelu yli 75-vuotiaille ja liikuntarajoitteisille on säilytettävä ennallaan

Postinjakelussa on nyt huomioitu yli 75-vuotiaat ja liikuntarajoitteiset henkilöt ja heidän erityistarpeensa. Näin on ehdottomasti oltava myös jatkossa.

Virkamiesvalmistelussa erityisjakelua koskeva pykälä on noussut esille mahdollisena muutoskohteena. Ministeriö on arvioinut vaihtoehtoina olevan käytännössä A) säännöksen pitäminen ennallaan, B) ikärajan nostaminen esimerkiksi 80 tai 85 vuoteen tai C) koko ikärajan poistaminen ja jättämällä ainoastaan liikuntaesteisyys edellytykseksi.

Koko ikärajan poistaminen, aivan kuten muistiossa todetaan, lisäisi tulkinnanvaraisuutta ja käytännössä palvelua käyttävältä väestöltä vaadittaisiin todennäköisesti useammin todistusta liikuntaesteisyydestä tai muusta erityistarpeesta. Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen M 61/2011 mukaan postiyritys voi pyytää enintään kahden vuoden väliajoin postin saajaa esittämään lääkärinlausunnon, josta terveydentilan yksityiskohtia selvittämättä ilmenee, kykeneekö postin saaja noutamaan postinsa laatikosta tai onko postin saajan liikuntakyky huomioon otettuna kohtuutonta edellyttää päivittäistä postilaatikolla asioimista. Mielestämme yksityishenkilöitä ei voi velvoittaa toimittamaan postiyritykselle henkilökohtaisia terveydellisiä tietojaan.

Vuonna 2019 Suomessa syntyvällä poikalapsella oli tilastollista elinikää jäljellä 79,2 vuotta ja tyttölapsella 84,5 vuotta (Tilastokeskus). On selvää, että aiemmin syntyneillä ikäluokilla elinajanodote on alemmalla tasolla. Vastustamme ikärajan nostoa 80-vuoteen tai korkeammalle vaikka tilastollisesti 75-vuotta täyttäneet ovatkin paremmassa kunnossa keskimäärin kuin aiemmin. Monessa tapauksessa hyväkuntoiset yli 75-vuotiaat eivät erityispostinjakelua hae, joten he eivät järjestelmää rasita. Monella iäkkäällä, tilastoista huolimatta, niin sanottu päivän kunto ratkaisee sen, että pääsisikö postia noutamaan kauempaa. Apua nuoremmiltakaan ei asiaan ei ole monelle enää tarjolla, joten erityispostinjakelu on elintärkeää.

Edellä mainittuihin asioihin viitaten vaadimme, että erityispostinjakelun ikäraja on ehdottomasti säilytettävä ennallaan tulevaisuudessa.

Helsingissä 12.2.2021

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Eläkeläiset ry

Timo Kokko Jan Koskimies

toiminnanjohtaja toiminnanjohtaja